h

WeSP 30 november 2012: Veertig jaar SP- activisme in Eindhoven

4 december 2012

WeSP 30 november 2012: Veertig jaar SP- activisme in Eindhoven

In oktober van dit jaar is het 40-jarig bestaan gevierd van de Socialistische Partij, die in 1972 werd opgericht in Rotterdam. Dat is landelijk zonder al teveel bravoure en fanfare voorbij gegaan met alleen vermeldingen in de periodieken Spanning en de Tribune.

Korte tijd later zijn er meer plaatselijke afdelingen ontstaan zoals ook in Eindhoven, al is de precieze oprichtingsdatum niet meer terug te vinden.

Wij vonden het wel een belangrijk moment om bij stil te staan via een bijeenkomst op 30 november in Carte Blanche te Eindhoven samen met de SP- fractievoorzitter Emile Roemer en enkele prominente SP-leden.

SP tompoezen bij binnenkomstSP tompoezen bij binnenkomst / Foto: John Uitjens

Bij binnenkomst werd iedereen gevraagd om zijn handtekening op een speciale kaart te zetten zodat we nog een blijvende herinnering overhouden aan deze heugelijke bijeenkomst.

Iedereen tekende de speciale kaartIedereen tekende de speciale kaart / Foto: John Uitjens

De feestelijkheden begonnen met een receptie vanaf 18.00 uur voor leden en geïnteresseerden. Daarbij was er volop gelegenheid om elkaar weer eens te ontmoeten en bij te praten. Het voltallige algemene bestuur en de leden van de gemeentefractie vervulden de rol van gastheer en heetten iedereen welkom.

Geen feest zonder passende actieGeen feest zonder passende actie / Foto: Peter Tops

Het was ook een gelegenheid om terug te kijken en een paar mensen in het bijzonder te bedanken voor hun jarenlange inzet. Aan het eind van de receptie schoof Emile Roemer aan en vond het een grote eer om de twee jubilarissen extra in het zonnetje te zetten door hen toe te spreken en hun een zilveren tomaat op te spelden.

Buiten stond de vertrouwde SoepkarBuiten stond de vertrouwde Soepkar / Foto: John Uitjens

Guy Jeurissen was vanaf het allereerste begin heel actief in Eindhoven en heeft via zijn voormalige werk DAF en zijn rol in ondernemingsraad veel SP acties gedaan. Een uitgebreider verhaal is al eerder opgetekend in de rubriek “mensen bij de SP”.

Guy Jeurissen ontvangt de Zilveren Tomaat van Emile RoemerGuy Jeurissen ontvangt de Zilveren Tomaat van Emile Roemer / Foto: John Uitjens

Henk van der Wal was ook al vroeg actief in Eindhoven, daarna een tijdlang ook regiovertegenwoordiger in Brabant en de laatste jaren vooral bekend door zijn activiteiten met de opvallende Soepkar die landelijk wordt ingezet bij acties. Ook bij het jubileum was de Soepkar weer present en kon iedereen een heerlijke verse kop tomatensoep krijgen.

Henk van der Wal ontvangt de Zilveren Tomaat van Emile RoemerHenk van der Wal ontvangt de Zilveren Tomaat van Emile Roemer / Foto: John Uitjens Trotse Zilveren Tomaat ledenTrotse Zilveren Tomaat leden / Foto: John Uitjens

Er waren ook veel foto’s te zien uit de afgelopen decennia van allerlei door de SP uitgevoerde acties. Een mooie diashow leverde veel verrassingen op.

Dia show met oude foto'sDia show met oude foto's / Foto: John Uitjens

Tijdens de receptie kreeg het bestuur in de persoon van Anke allerlei felicitaties in de vorm van kaarten, chocoladeletters en zelfs een ingelijste actieposter van Stichting Vredescentrum Eindhoven.

Leden van ROOD met Emile RoemerLeden van ROOD met Emile Roemer / Foto: John Uitjens

Later op de avond hadden wij een jubileum politiek café weSP waar ook Bart van Kent en Paulus Jansen aanwezig waren. Zij beiden zijn in het verleden zeer actief geweest in het Eindhovense. Inmiddels hebben zij hun werkterrein verlegd naar Den Haag, waar ze nu respectievelijk als Tweede Kamerlid en fractiemedewerker werkzaam zijn. Graag wilden wij horen hoe hun ervaringen waren uit eerdere perioden en hoe ze nu daarop terugkijken.

Paulus Jansen, Bart van Kent en Emile RoemerPaulus Jansen, Bart van Kent en Emile Roemer / Foto: Peter Tops

Gespreksleider Hans Horsten stelde daarover een aantal vragen. Paulus Jansen heeft in Eindhoven bouwkunde gestuurd aan de TU/e en is ook in het verleden afdelingsvoorzitter geweest. Nu is hij woordvoerder wonen en milieu. In die rol heeft hij zich actief bemoeid met voorstellen voor meting van luchtkwaliteit in de bebouwde omgeving en onafhankelijke geluidsmetingen bij luchthavens (o.a. Eindhoven). Dat geeft extra morele steun aan de leden die nu actief zijn in Eindhoven. Het gevoel dat acties ertoe doen zoals voor behoud van bibliotheken, bescherming inkomens in de gezinszorg, behoud van gratis openbaar vervoer voor ouderen en jongeren en volwaardig minimabeleid.

Er was veel publiekEr was veel publiek / Foto: Peter Tops

Bart van Kent is behalve fractiemedewerker ook gemeenteraadslid in Den Haag waar de SP met 2 zetels in de raad het linkse gezicht moeten laten zien. Trots vertelde Bart dat Carte Blanche nu het schoolgebouw gebruikt waar hij jaren geleden op de middelbare school zat. Toen zat daar de Ambachtelijke Technische Bovenbouw (een dependance van de Vrije School Brabant aan de Woenselsestraat te Eindhoven). Het was een poging om de oude Lagere Technische School weer in ere te herstellen en het was een voorloper van wat nu een praktijkschool heet . Emile vertelde dat hij kort geleden nog in Boxmeer uitgenodigd was om een nieuwe praktijkschool aldaar te openen. Toen hij daar nog wethouder en locoburgemeester was heeft hij zich daarvoor ingespannen. Bart was in zijn Eindhovense jaren actief in Rood, de jongerenafdeling, en later als gemeenteraadslid namens de SP.

Bart van Kent, Emile Roemer en Bernard GerardBart van Kent, Emile Roemer en Bernard Gerard / Foto: Peter Tops

Op de vraag aan Emile Roemer, die al vanaf zijn 18e jaar lid is, hoe hij 40 jaar SP-acties zag zei hij: “Dat is een mooi begin, want we zijn ook nu hard nodig in de politiek en willen voor de mensen nog veel meer gaan betekenen. Vergeleken met andere politieke partijen zijn we nog “jong” en moeten de beste jaren nog komen”.

Emile RoemerEmile Roemer / Foto: Peter Tops

Tijdens de pauze konden we luisteren naar mooie akoestische liedjes van Denvis en Roel. Denvis vertelde trots dat hij zelf sinds korte tijd SP-lid was.

Denvis en RoelDenvis en Roel / Foto: Peter Tops

De goedheiligman, in de persoon van Hans-Martin Don, kwam ook afdelingsvoorzitter Anke van Hest, oud raadslid Bernard Gerard, de huidige fractievoorzitter Bianca Kaathoven en de drie landelijke politici feliciteren en overhandigde hen een snoepzak.

Sinterklaas met afdelingsvoorzitter Anke van HestSinterklaas met afdelingsvoorzitter Anke van Hest / Foto: Peter Tops

Het is ook een moment om vooruit te kijken en met name naar de komende Gemeenteraadsverkiezingen in 2014 die nu al actief worden voorbereidt. Wij hopen dan een flinke sprong vooruit te kunnen maken en weer in de gemeentecoalitie terecht te komen.

Sinterklaas en fractievoorzitter Bianca van KaathovenSinterklaas en fractievoorzitter Bianca van Kaathoven / Foto: Peter Tops

Aan een goed en helder verkiezingsprogramma wordt momenteel al gewerkt. Het publiek kreeg ook volop gelegenheid om vragen te stellen aan de politici. Natuurlijk ging het over Europa (voor of tegen ?), plannen voor de zorg, het gegraai van directies van woningcorporaties, voor- en nadelen Eindhoven als mogelijk toekomstige culturele hoofdstad.

Vragen uit het publiekVragen uit het publiek / Foto: Peter Tops

Na het formele gedeelte was er nog volop gelegenheid voor een hapje, drankje en gezellig samenzijn, dat tot de kleine uurtjes doorging.

Een bedankje voor de heer Bossong, de mest trouwe weSP bezoekerEen bedankje voor de heer Bossong, de mest trouwe weSP bezoeker / Foto: John Uitjens

Ruud Thelosen
Redactie SP Eindhoven

U bent hier