h

Even wat dieper duiken!

9 december 2012

Even wat dieper duiken!

In de raadsvergadering van 4 december lag de begroting van de Veiligheidsregio ter goedkeuring voor de raad. De Veiligheidsregio is een samenwerkingsverband waarin gemeentegrensoverschrijdende zaken rond veiligheid geregeld worden. De brandweer vormt daarin een heel belangrijk onderdeel.

Twee zaken trokken de aandacht: de ondoorzichtige begroting; het is vrijwel onmogelijk om vast te stellen waaraan precies het geld uitgegeven wordt.

De brandweer was massaal aanwezig
De brandweer was massaal aanwezig

Tweede probleem is het duikteam, dat gaat namelijk opgeheven worden als het aan de dames en heren van de Veiligheidsregio ligt. De discussie hierover loopt al weken, maar loopt niet over van helderheid. Hoe vaak is het duikteam in actie gekomen? Hoe vaak kon men een leven redden? Wat is nu precies het verschil tussen een oppervlakteredding en een redding door het duikteam? Deze vragen zijn nooit compleet en eenduidig beantwoord en dat maakt de zaak ingewikkeld: zakelijk, maar ook ethisch. Als er weinig mensen gered worden, is het duikteam dan overbodig?

Dat de brandweermensen deze vragen belangrijk vonden, bleek uit hun massale aanwezigheid: de zaal zag blauw. Dat de brandweermensen minder vertrouwen hebben in de specialisten dan burgemeester van Gijzel dat heeft, bleek uit hun reactie als hij deze mensen aanhaalde in zijn betoog: afkeurend gemompel was zijn deel, eufemistisch uitgedrukt.

De begroting is niet goedgekeurd. Binnenkort buigt de raad zich over betere, meer uitgewerkte cijfers. Aan de hand daarvan duiken we wellicht een andere bezuiniging op.

Ans Heesterbeek
Raadslid SP Eindhoven

U bent hier