h

WeSP 19 januari 2012: Nieuwjaarsbijeenkomst over armoede en daklozen

22 januari 2012

WeSP 19 januari 2012: Nieuwjaarsbijeenkomst over armoede en daklozen

Donderdagavond 19 januari stroomde het kleine zaaltje in Grand Café Usine langzaam vol met belangstellenden. Hans Horsten was weer de gespreksleider en introduceerde als eerste Hugo en Piet van Rooij van stichting (Z)Onderdak.

Beide heren staan in Eindhoven beter bekend als Sjors en Sjimmie. Zij waren jarenlang de drijvende krachten en DJ’s van discotheek Hollywood. Nog steeds verzorgen zij als duo gezellige discoshows met het publiek in de hoofdrol.

Volle zaal met belangstellenden

Stichting (Z)Onderdak trekt zich het lot aan van daklozen en deelt overlevings-pakketten uit. Zij beschouwen zichzelf als een Eerste Hulp. Daarnaast brengen ze daklozen in beeld zodat deze groep ook een gezicht krijgt en de lokale politiek en bevolking kennis kan nemen van deze vaak verwaarloosde groep mensen. Op de website staan al meerdere filmpjes. Het aanwezige publiek krijgt ook een filmpje te zien dat door de broers gemaakt is. Op de vraag van Hans Horsten waarom zij als muzikale entertainers deze overstap gemaakt hebben vertelt Hugo dat zij uit de tijd van Hollywood twee Engelse jongens kenden. Jaren later ontmoetten ze een van deze jongens (Gary) weer, maar nu was hij dakloos en verwaarloosd. Een ander voorbeeld ging over een man die zijn vrouw en kinderen verloor en daardoor helemaal doordraaide en aan de drank geraakte. Zo verloor hij ook zijn baan en werd dakloze. Meer van dergelijke verhalen zijn ook te lezen in het boek “Van miljonair tot krantenjongen” uit 2008 van Sander de Kramer.

Hugo van Rooij geeft uitleg over stichting (Z)Onderdak

De boodschap was duidelijk. Het kan iedereen overkomen door een ongelukkige samenloop van omstandigheden en daarom moeten wij deze groep medemensen helpen.

Er wordt gelukkig veel zorg geboden aan deze groep zwervers maar vooral de nazorg zou nog veel beter moeten. Daar schort het nu vaak aan. Na een half jaar durend afkickprogramma of na een gevangenisstraf komen ze toch weer op straat en dan is er geen begeleiding meer. Dan is de kans groot dat ze weer terugvallen in oude gewoontes. Door de strengere regels krijgen daklozen ook heel vaak bekeuringen van de politie die ze echter toch niet kunnen betalen. Uiteindelijk moeten ze dan de gevangenis is, wat voor deze groep helemaal niet zo erg is omdat ze dan wel onderdak hebben en voedsel krijgen.

Piet van Rooij verteld het verhaal van Gary

Dankzij een motie van de SP in december 2011 heeft de gemeenteraad het besluit genomen dat deze winter de nachtopvang open moet blijven zodat geen dakloze in de buitenlucht hoeft te slapen. Iedereen, ook mensen van buiten Eindhoven wordt toegelaten. Dat heeft gewerkt volgens Piet van Rooij want de afgelopen weken hoeven zij gelukkig geen slaapzakken meer uit te delen.

Eerst was men bang dat dit een aanzuigende werking zou hebben en meer daklozen (en Oost Europeanen zonder vaste verblijfplaats) naar Eindhoven zou trekken die dan gebruik maken van deze goedkope overnachtingsmogelijkheid.

Uit recente cijfers blijkt dat er maar een tiental nieuwe mensen bijgekomen zijn. Dus heeft de gemeentecommissie deze week besloten het besluit de hele winter te handhaven, zo vertelde SP-fractievoorzitter Bianca van Kaathoven.

Bianca van Kaathoven over het gemeentebeleid

Hans Horsten vroeg hoe groot de groep daklozen in Eindhoven eindelijk is, maar daar kwam geen antwoord op. Er is geen betrouwbaar registratiesysteem. Alleen de organisaties voor nachtopvang zoals Neos en Novadic-Kentron kennen het aantal mensen dat gebruik maakt van de faciliteiten, maar dat is zeker niet de hele groep.

Daarna kwam Pieter Tankink, voorzitter van het bestuur van de Voedselbank Eindhoven aan het woord. Hij vertelde dat het momenteel “booming business” is. Wekelijks zijn er 15 tot 20 nieuwe aanmeldingen van cliënten en dat zullen er het komende jaar waarschijnlijk alleen nog maar meer worden.

Opvallend is ook de grote groep jongeren onder de 35 jaar, die momenteel cliënt zijn bij de Voedselbank. Tankink constateerde dat de huidige jonge generatie kennelijk niet geleerd heeft om met geld om te gaan en daardoor al vroeg te maken krijgt met schuldhulpverlening. Hij had zich ook zeer geërgerd aan een uitspraak van premier Rutte die kort geleden nog beweerde dat echte armoede in Nederland niet bestaat.

Pieter Tankink over de Voedselbank

Hij komt kennelijk niet meer onder het volk. Armoede komt niet alleen in de categorie bijstandsgerechtigden voor, maar ook bij mensen die werken.

De Voedselbankorganisatie bestaat in Eindhoven al sinds 2004 en is uitgegroeid tot een professioneel distributiecentrum met ruim 120 vrijwilligers en zes uitdeelpunten in verschillende wijken van Eindhoven. Daarnaast vervult het een regiofunctie voor de omliggende gemeenten met een lokale voedselbank. De Voedselbank heeft al een aantal jaren subsidie ontvangen van de Gemeente Eindhoven. In 2010 zo’n € 40.000,- waarvan meer dan de helft weer aan de gemeente afgedragen wordt als huur voor het beschikbaar gestelde bedrijfspand aan de Kanaaldijk-Noord.

Wekelijks worden er zo’n 450 voedselpakketten uitgedeeld waarvan zo’n 1000 mensen drie a vier dagen per week kunnen eten.

Het publiek volgt de discussie aandachtig

Hierna ging men onderling met elkaar in gesprek over de vraag hoe armoede en de problematiek van de daklozen aangepakt moeten worden. Vrijwel iedereen was het erover eens dat de lokale overheid maar ook de verschillende maatschappelijke organisaties te versnipperd en te verkokerd werken. Het ontbreekt aan een coördinatorrol of een eindverantwoordelijke die voor algehele afstemming zorgt, zo stelde Bianca van Kaathoven. Zij werkt zelf ook in de gehandicaptenzorg en ziet daar hetzelfde gebeuren.

Daarna kreeg het publiek de gelegenheid om vragen te stellen en maakte daar ook volop gebruik van. Na het inhoudelijke deel was er de gezellige Nieuwjaarsborrel en was er nog genoeg te bespreken.

Veel vragen uit het publiek

Ruud Thelosen
Redactie SP Eindhoven

Reactie toevoegen

U bent hier