h

WeSP 24 november 2011: Blij met vrijwilligerswerk?

16 december 2011

WeSP 24 november 2011: Blij met vrijwilligerswerk?

De SP in Eindhoven heeft er een goed gebruik van gemaakt om geregeld een politiek café te organiseren om bepaalde politieke thema’s extra aandacht te kunnen geven. Donderdag 24 november werd het politiek café georganiseerd in Grand-Café Usine.

Het thema voor dit politiek café was de inzet van vrijwilligers waar de politiek steeds meer op gaat rekening om zo extra bezuinigingen mogelijk te maken.

“Moet je blij zijn met de belangstelling van de politiek?” Was de vraag waarmee Hans Horsten het debat opende. Carla van Herpen van het Vrijwilligerspunt Eindhoven: “Vrijwilligerswerk is hip; het mag weer” Zij ziet een totaal nieuwe trend: “Vroeger deden mensen vrijwilligerswerk omdat dat erbij hoorde. Nu komt men uit echte interesse. Mensen willen zich niet meer voor lange tijd binden”.

Carla van Herpen aan het woord

Luc van Dijck van het Vrijwillige Hulpdienst sluit met de Maatjesprojecten goed aan op deze trend. Ook Willem Beekwilder geeft aan dat Humanitas geen moeite heeft vrijwilligers te vinden. Men sluit met projecten aan op de wensen van deze tijd. Daarbij is samenwerking met andere vrijwiligersorganisaties voor Humanitas heel belangrijk.

Willem Beekwilder aan het woord

Alle sprekers waren het erover eens dat vrijwilligers een aanvulling zijn op professionals. Op de vraag van Hans Horsten, hoe je het zuiver houdt dat werk van professionals niet overgenomen wordt door vrijwilligers, hadden alle drie de sprekers uitgebreide ideeën.

Luc van Dijck aan het woord

De Vrijwillige Hulpdienst heeft niets met professionals te maken. Zij hebben van oudsher maatjes projecten, die naast eventuele professionele zorg lopen. Een voorbeeld van de grens tussen professional en vrijwilliger is, wel iemand als maatje bezoeken om hem uit zijn isolement te halen maar niet bezig zijn met psychische problemen. Iemand uit zijn isolement halen, werkt overigens volgens Luc van Dijck veel beter met vrijwilligers dan met professionals.

Veel vragen en opmerkingen uit het publiek

Humanitas bewaakt bij het formuleren van het project de grens. De vrijwilligerscentrale bemiddelt. Het is aan de organisaties die vrijwilligers inzetten om hier goed mee om te gaan. Hoewel Carla van Herpen verderop in het debat aangaf dat zij hier wel op toeziet, dat men geen professionals met vrijwilligers gaat vervangen. De sprekers vinden het kwalijk dat informele zorg meer formeel gemaakt wordt. Vrijwilligers moet men vooral vrijwilligers laten zijn. Zij mogen volgens de sprekers geen verkapte goedkope arbeidskrachten worden.

Vragen van SP raadslid Ans Heesterbeek

Vrijwilligerswerk heeft volgens de sprekers wel een duidelijke meerwaarde op een ander vlak: bedrijven kennis laten maken met ‘echte mensen’ en hun perspectief op de samenleving verbreden. Luc van Dijk van de Vrijwillige hulpdienst noemt het voorbeeld van de Rabobank waarvoor hij bemiddelde. Hij vertelde van de bijzondere ontmoeting tussen de bankmedewerker in driedelig pak die een ex-verslaafde ging helpen met zijn administratie. Beiden kregen begrip voor de wereld van de ander.

Hans Horsten en Willem Beekwilder

Er kwamen enorm veel vragen uit de zaal, niet alleen over het vrijwilligerswerk wat deze organisaties doen maar ook: Over het sociale gehalte van de stad. Over de vraag of we wel genoeg vrijwilligers hebben en dat heel veel mensen al informele hulp geven. Over de zorg dat we niet we weer teruggaan naar vroeger, toen je verplicht lid moest zijn van de kerk als je hulp nodig had (tegenwoordig helpen de kerken iedereen). Over het verschil tussen vrijwilligers en mantelzorg. Over de zorg of mensen die sociaal minder handig zijn in de toekomst niet buiten de boot dreigen te vallen.

Vrijwilligerswerk is daarmee duidelijk een belangrijk thema waar de komende jaren nog veel over gesproken gaat worden.

Aartje van Oostenbrugge
Redactie SP Eindhoven

Reactie toevoegen

U bent hier