h

Harry van Bommel in Grand Café Usine

26 februari 2010

Harry van Bommel in Grand Café Usine

Ondanks het zeer slechte weer was de zaal in grand café Usine maandagavond nokvol. Veel mensen, waaronder veel niet-SP-ers, vonden het de moeite waard om de regen te trotseren en naar SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel te komen luisteren.

Hoofdthema’s waren natuurlijk 'De val van het kabinet' en 'De missie in Uruzgan'. De twee andere gasten van die avond waren SP-wethouder Hans-Martin Don en SP-lijsttrekker Ans Heesterbeek.

Val Balkenende IV
Van Bommel kon niet begrijpen dat het kabinet is gevallen over Uruzgan en niet enkele dagen eerder over het Irak-rapport van commissie Davids. 'Het debat van dinsdag over het meer dan 500 bladzijden tellend rapport van commissie was beschamender. De Kamer is onjuist en onvolkomen geïnformeerd en er was geen volkenrechtelijk mandaat voor de betrokkenheid.' Volgens de politicus waren juist dat redenen om op te stappenen. Hij noemt het een 'gotspe' dat het kabinet weg kon komen met de uitspraak: "Alleen met de kennis van nu zouden we het anders hebben gedaan". 'Die kennis hadden ze toen ook al moeten hebben.'

Harry van Bommel
Harry van Bommel / Foto: Rob de Kruif

Volgens Harry van Bommel was 'Uruzgan' niet de werkelijke reden voor de val. 'Tussen PvdA en CDA was de koek al lang op.' Niet alleen Uruzgan of het rapport Davids maar alle kabinetsproblemen van de afgelopen jaren waren de reden. Het vooruitzicht op de bezuiniging van 35 miljard maakte de problemen voor het kabinet en zeker voor de PvdA alleen maar groter. Bij de bezuinigingen zullen ongetwijfeld PvdA-onderwerpen zoals openbaar vervoer, onderwijs, gezondheidszorg en politie worden aangepakt. Waar wel en niet op bezuinigd mocht worden werd al volop uitgevochten nog voordat de plannen en voorstellen bekend waren. De SP-politicus verwacht dat de linkse partijen in een volgend kabinet het onderling wel eens zullen worden over deze onderwerpen. 'Zo zijn de hypotheekrenteaftrek en de verhoging van de belasting in de hoogste schijf links bespreekbaar,' aldus Van Bommel.

Uruzgan
De huidige missie is al een verlenging van twee jaar van een vorige missie. De huidige missie zou eind 2010 aflopen. Van Bommel: 'Destijds werd afgesproken dat de NAVO voor de opvolging van de Nederlanders zou zorgen. De afspraak voor het vertrek was zwart-op-wit bevestigd met de toenmalige baas van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer. Verhagen doet het voorkomen alsof wij onze afspraak niet nakomen maar dat is absoluut niet aan de orde. We hebben al heel veel bijgedragen, zeker als je het vergelijkt met een land zoals Duitsland.'
Als het gaat om de bijdrage is Nederland de nummer drie in de NAVO, na Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Toch moeten we volgens Van Bommel de Nederlandse aanwezigheid in Afghanistan niet overschatten. 'Het gaat om 1.800 Nederlanders op een totaal van 100.000 buitenlandse militairen. Het is echt niet zo dat Afghanistan in de steek wordt gelaten als de Nederlanders vertrekken.'

Harry van Bommel voor volle zaal
Harry van Bommel voor volle zaal / Foto: Rob de Kruif

Ook Van Bommel maakte zich zorgen over het internationale image van ons land: 'Wat zou het voor ons image betekenen als we voor de zoveelste keer door de knieën gaan voor een verzoek van de NAVO om te blijven, terwijl we zwart-op-wit hebben afgesproken om juist te vertrekken.' De kranten staan bol over de schuldvraag. 'Er zijn twee schuldigen, Verhagen en Bos. En het moddergevecht gaat nog wel even door. Eerder werd Bos verweten dat hij uit de school klapte over wat er in de ministerraad besproken is. Nu praat zelfs Balkenende over wat er in de ministerraad is gezegd. Wat in de ministerraad wordt gezegd is een staatsgeheim. Er over praten is een politieke doodzonde.'

NRE was een stukje kredietcrisis op stedelijk niveau
Hans-Martin Don verhaalde over hetgeen wat door hem als wethouder in de afgelopen periode is gerealiseerd. 'De afgelopen jaren werden vooral gekenmerkt door decentralisatie van bijvoorbeeld de bijstand, de AWBZ en het armoedebeleid, ' vertelde hij. 'De verantwoordelijkheid hiervoor werd bij de gemeenten ondergebracht. Dankzij de SP is dit in Eindhoven op een sociale wijze gebeurd'.

Harry van Bommel en Hans-Martin Don
Harry van Bommel en Hans-Martin Don / Foto: Rob de Kruif

Natuurlijk ontbrak de NRE nietin zijn verhaal. Don karateriseerde de problemen rond het energiebedrijf als 'een stukje kredietcrisis op stedelijk niveau'. Het klantendeel werd verkocht en in het netwerkdeel worden schulden geïntroduceerd om de aandeelhouders te kunnen uitbetalen. Dit bleek het 'dusdanig scherp te zijn georganiseerd dat er nu weer geld bij moet.' De dag na deze bijkomst, op 23 februari, stemde de Eindhovense raad in met de verkoop van Endinet (voorheen NRE) aan Alliander.

Hoewel de SP zich tegen de landelijke bezuinigingen op het gemeentefonds heeft uitgesproken vreest de wethouder het ergste. 'Er zal gemorreld gaan worden aan de bijstand en het armoedebeleid. De SP gaat voor cohesie in de stad en zorg voor de mensen die het minder hebben. Daar staan we voor en daar gaan we voor.'

SP aast op coalitiedeelname
SP-Lijsttrekker Ans Heesterbeek wond er geen doekjes omheen, de SP wil de volgende raadsperiode weer in de college. 'We durven de verantwoordelijkheid aan om de volgende ronde weer mee te doen.' Daarnaast roemde ze scheidend SP-wethouder Hans-Martin Don en liet het publiek weten dat de SP verschillende kandidaten heeft voor eventuele wethoudersposten. 'Wie dat zijn maken we bekent als het aan de orde is,' aldus de Eindhovense SP-politica.

Rob de Kruif
Redactie SP Eindhoven

U bent hier