h

Hans-Martin Don: Eindhoven is van nature een sociale stad

19 januari 2010

Hans-Martin Don: Eindhoven is van nature een sociale stad

Zondag 17 januari was SP-wethouder Hans-Martin Don gast van presentator Rob Frank in de maandelijkse Eindhovense talkshow SPAM!. De SP-politicus is sinds 2006 wethouder met de zware portefeuille Maatschappelijke zorg, Financiën, Personeel en Organisatie.

Frank is lovend over de wethouder: 'Landelijk heb je er vier ministers voor en jij hebt het in je eentje gedaan.' Hoe begon het, hoe verliep het en waarom loopt het af.

Hans-Martin Don bij SPAM!
Hans-Martin Don bij SPAM! / Foto: Rob de Kruif

Het begin
Op het moment dat Hans-Martin Don in februari 2006 het telefoontje kreeg van Bernard Gerard, met de vraag of hij kandidaatwethouder voor de SP wilde worden, was hij al enkele jaren lid van de SP maar niet politiek actief. 'Toen viel ik even stil. Dat was in mijn stoutste dromen nog niet voor gekomen. Ik was bij het Leger de Heils hoofd hulpverlening, manager primair proces in de steden Eindhoven, Heerlen en Maastricht. Ik zat wel tegen de politiek aan. Als je over voorzieningen voor maatschappelijke opvangen spreekt dan heb je ook met colleges en gemeenteraden te doen. Ik heb een week lang geroepen "Nee, dat doe ik niet". Vervolgens heb ik nagedacht over wat je vanuit die positie zou kunnen betekenen.' Het was niet zo maar een portefeuille. 'De vraag was, wil je wethouder worden in het sociale domein. Als je had gezegd "volkshuisvesting" dan had ik dat denk ik niet gedaan.'

Hans-Martin Don bij SPAM!
Hans-Martin Don bij SPAM! / Foto: Rob de Kruif

Sociaalste stad
Don drukte een duidelijke stempel op de stad. Zo onderzoekt de FNV elke twee jaar het sociale beleid van de Nederlandse steden en kent hierbij het predikaat 'Sociaalste stad van Nederland' toe. De afgelopen keer viel de eer aan Eindhoven. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
'Dat doe ik natuurlijk niet alleen. We hebben te maken met een gemeenteraad die het sociale hart op de juiste plaats heeft zitten.' Daarnaast is Eindhoven volgens de wethouder van nature een sociale stad. 'Dat zit in de stad Eindhoven', alsdus de wethouder. 'We kijken natuurlijk altijd naar de economie en maakten dat leading maar als je kijkt naar de basis is Eindhoven van nature, van oudsher, een sociale stad. Dat vind je terug bijvoorbeeld in de inkomensondersteuning. Het is een traditie waar we niet gauw over praten en in die traditie heb ik een klein steentje kunnen bijdragen.'

Hans-Martin Don bij SPAM!
Hans-Martin Don bij SPAM! / Foto: Rob de Kruif

Persoonlijke keuzes
Het 'hoofdpijndossier' NRE komt ook aan bod. 'Een dossier waarvan ik s'nachts echt heb wakker gelegen, gekscheremd hobby project NRE.' Ook dit wist de wethouder tot een goed einde te brengen. 'Het heeft hier en daar wat mot en strijd opgeleverd,' maar concludeert Don, 'de rust is in het bedrijf teruggekeerd, we weten waar de schade zit en wat we moeten doen: de schuld bijstorten of het bedrijf verkopen.' De beslissing hierover zal in februari worden genomen.

Ondanks alle successen heeft Hans-Martin Don besloten om zich niet kandidaat te stellen voor een volgende raadsperiode. Wat heeft gemaakt dat je hebt besloten om dit boeiende vak als wethouder niet te continueren?
'Het zijn een aantal persoonlijke keuzes. Ik wil wat meer thuis zijn. Ik wil af en toe wat meer op de fiets zitten maar ook belangrijk ik wil ook af en toe wat tijd krijgen om na te denken over een aantal zaken. Ik had natuurlijk een enorme brede portefeuille en het heeft me veel moeite gekost om alle bordjes in de lucht te houden. Ik ben er ook wel eens een paar vergeten en dan hoor je wat rinkelen achter je en dan denk je, het zal.

Het heeft ook een voordeel gehad. Ik heb laatst iemand horen roepen dat wij de enige 100.000 plus gemeente zijn, waarbij 100.000 refereert aan het aantal inwoners, waar het college gewoon intact is gebleven. Dan zal de oppositie zeggen dat hadden we liever niet gewild maar de coalitie is daar toch wel heel blij over dat we met zijn vieren toch een redelijk goede klus hebben geklaard. En die klus klaren is ons coalitieakkoord Eindhoven Eén. De meeste doelen die daarin staan zijn bereikt.'

De verwachting naar de komende verkiezingsuitslag heeft niet meegespeeld. 'Ik ben ook wel realistisch. Ik kan wel zeggen dat ik wil blijven, maar daar ga ik niet over. Daar gaan zij over,' waarop de politicus met een wijd gebaar naar de toehoorders in de zaal wijst. 'Daar gaat de stad over. En ik wil ook meer tijd voor mezelf hebben. Ik hou graag zelf de regie over een aantal zaken. En vier jaar is een hele mooie boeiende periode geweest waarin ik veel heb geleerd en ook teleurstellingen heb gehad. Maar daar leer je dan uiteindelijk ook weer van. En ik ga dadelijk terug naar een job waarvan ik denk, "He, ik sta weer wat dichterbij een aantal klanten, een aantal burgers waar ik graag wat voor wil betekenen. "'

Rob de Kruif
Redactie SP Eindhoven

U bent hier