h

Uitruilen wordt uithuilen!

5 september 2013

Uitruilen wordt uithuilen!

Er zijn eigenlijk nauwelijks meer termen waarmee je het beleid, als je dat nog zo mag noemen, van dit kabinet wilt beschrijven. Gefoezel met D66 over steun in de Eerste Kamer. Eerst in het regeerakkoord opnemen van een inkomensafhankelijke ziektekostenpremie in het kader van nivellering.

Het vervolgens onder druk van de VVD-achterban weer afschaffen daarvan. Vervolgens het streven naar een eigen risico ziektekosten weer op basis van het inkomensplaatje. En tenslotte het vervolgens ook weer afschaffen daarvan. En het compromis is dan voor de ‘rijken’ in dit land het wegvallen van de algemene heffingskorting vanaf 2015. Ter toelichting: in dit land ben je rijk vanaf een inkomen van goed 56.000 euro bruto per jaar!

En de enorme aantallen groeiende miljonairs in dit land, de enorme ophoping van vermogen bij en van een steeds grotere groep Nederlanders en niet-ingezetenen(!), blijft letterlijk ongemoeid. Aan belastingontduiking- en ontwijking wordt nauwelijks aandacht, laat staan energie besteed.

Maar rommelen in een linnenkast van een bijstandsgerechtigde om het aantal onderbroeken te tellen en daarmee ‘een overtreding’ te bepalen is gemeengoed geworden. Eindeloze lijsten sturen gemeentes aan diegenen toe die ernstig in het nauw zitten en de armoedegrens steeds sneller bereiken, om te constateren dat volgens de normen van de Bijstandswet wordt geleefd. Het is je bijna niet voor te stellen dat dit serieus beleid is. Het is ziekmakend, met name voor diegenen die te goeder trouw zijn, zich helemaal wezenloos solliciteren en niet aan de bak komen, omdat ook door toedoen van het kabinet duizenden banen verloren gaan!

De rijken betalen nu het gelag, stelt de PvdA tevreden achterover leunend als het gaat om het verdwijnen van de algemene heffingskorting.

Die ‘rijken’ zijn hardwerkende tweeverdieners of mensen met een middeninkomen. De echte rijken merken er niets van. Want zij worden, inclusief hun vermogen, helemaal niet aangepakt. Elke keer dat het gaat om inkomensbeleid doet het kabinet de verkeerde dingen. Krokodillentranen bij de VVD natuurlijk dat men dit heeft moeten toegeven, maar wacht ook nu even de onvermijdelijke reactie van de VVD-achterban af. Dan gaat de PvdA waarschijnlijk weer door de pomp.

De middengroepen, jongeren (weer dreigt een ‘kansloze generatie’ op te groeien!) en met name ook ouderen zijn het kind van de rekening. Bij die middengroepen zitten volgens het Sociaal Cultureel Planbureau juist de mensen die in de praktijk in brede zin het vrijwilligerswerk in ons land inhoud en gestalte geven. En ook bij de 50- en 60-plussers zitten veel mantelzorgers en vrijwilligers: de sportwereld leeft ervan.

Al die mensen zien door het intrekken van deze heffingskorting hun niet te vergoeden telefoon- porto- en brandstofkosten, computerkosten etc. verdwijnen. Verenigingen kunnen nauwelijks meer kostenvergoedingen betalen, omdat de huur van de sportaccommodaties (denk eens aan overdekte zwembaden), omhoog zijn geschoten.

Tweede argument: vrijwilligers zijn actief op juist het gemeentelijke niveau. De gemeenten leveren structureel 5,5 miljard op jaarbasis in en krijgen veel nieuwe taken erbij. Dus die sportaccommodaties, scholen en cultuurgebouwen leveren in, of betalen meer huur. En juist die onontbeerlijke vrijwilliger wordt beroofd van een stukje genoegdoening in de belastingsfeer.

Dat geldt (derde argument), ook voor het verstrekken van giften. Steeds meer nodig in deze tijd omdat allerlei organisaties in het algemeen belang niet meer kunnen rekenen op overheidsbijdragen en daardoor steeds meer zelfvoorzienend moeten worden. Naarmate het kabinet de middeninkomens verder schade toebrengt, pensioenen eerder gekort dan geïndexeerd worden en lasten(ook energie- en zorgkosten) verder stijgen, wordt de ruimte om een gift te doen steeds meer beperkt. Zeker als nu ook de algemene heffingskorting het moet ontgelden voor die groepen die zich met name inspannen als vrijwilliger, mantelzorger of giften aan goede doelen verstrekken.

Maar, de PvdA is door de pomp met betrekking tot de JSF! Vele miljarden voor een veel te duur jachtvliegtuig dat een slecht testbeeld vertoont. De top van de PvdA verbaast zich over de slechte peilingen (tussen 12 en 15 kamerzetels). Men is toch gericht op het feit dat Nederland onder meer door het kabinetsbeleid Sterker en Socialer uit de crisis komt?

Wie het nog snapt, mag het zeggen. Maar dat de PvdA dit beleid legitimeert, waarbij de rijken (beter is vermogensbezitters) juist rijker worden en jong, oud en tweeverdiener elk jaar minder hebben te verteren, is niet uit te leggen. Laat staan te begrijpen.

Vic Kerkhoff
Oud PvdA-wethouder Best

U bent hier