h

De rijke 65+’er

16 september 2013

De rijke 65+’er

Vroeger kreeg de pers de miljoenennota, onder embargo, in het weekend vóór Prinsjesdag toegestuurd. Dat gebeurd nu niet meer. Pas op de derde dinsdag in september krijgen de media, net als de gewone burger, het grote nieuws te horen. Waarom? Vanwege het lekken hoort men dan.

Inmiddels zijn alle belangrijke stukken uit de nota ook al uitgelekt. Net als vroeger gebeurt dat door het kabinet zelf. Men doet dat meestal om de geesten van de bevolking alvast een beetje te masseren. Dan komt het niet zo hard aan.

Dit kabinet heeft nog een extra reden: ze zijn bang dat er zoveel tegenstand komt door de nota, dat Prinsjesdag uitloopt op een massale volksopstand. Die komt er toch wel, maar dan hebben ze nog even de tijd om zich in hun vestingen te verschansen.

Een van de zaken die al, per ongeluk natuurlijk, gelekt zijn is o.a. de bezuiniging (lees: lastenverzwaring) op de steeds rijkere 65+’er. Onder de leiding van Henk Don van de Autoriteit Consument en Markt, heeft een groep ambtenaren de financiële positie van de Nederlandse ouderen onderzocht. Conclusie is dat de positie van de ouderen de afgelopen twintig jaar sterk verbetert is en dat deze pensionados rijker zijn dan ooit. Want, het gemiddelde inkomen van deze oudere steeg in genoemde tijd met 26% en het vermogen verviervoudigde zelfs.

Nou dank je de koekoek! Als je de inflatie van de laatste 20 jaar berekent zit je al boven de 26%. Waarschijnlijk zijn de meeste inkomens in de loop van die tijd met hetzelfde of hoger percentage gestegen. Dat het vermogen verviervoudigd is lijkt ook niet zo raar. Betreffende ouderen hebben, in tegenstelling tot de vorige generatie, vaak een huis gekocht. Inmiddels is dat grotendeels afbetaald én meer waard dan 20 jaar geleden. Blijft natuurlijk dat je in zo’n huis woont, wat totaal iets anders is dan geld op de bank.

De tactiek van Rutte is afgezaagd. Pak, bij lastenverzwaring, eerst diegene die zich het minst kan verdedigen. Van wie het te verwachten valt dat zij zich niet organiseren om een vuist te maken. Het zou hem in dit geval wel eens tegen kunnen vallen; deze generatie is toch aardig wat mondiger dan de vorige.

Gepensioneerden hebben al heel wat te slikken gekregen of krijgen het binnenkort voor de kiezen. Daar komt nu waarschijnlijk het fiscaliseren van de AOW, het afschaffen van de ouderenkortingen en het verder versoberen van de zorgtoeslag bij.

Wat het meest stoort is dat onderzoeken, zoals in dit geval naar de financiële positie van ouderen, steeds weer uitgaan van gemiddelden. Er zijn natuurlijk zeer rijke ouderen. Mensen die in het verleden tonnen of zelfs miljoenen verdienden mochten 2,2% van hun inkomen belastingvrij sparen voor hun oude dag. De belachelijk riante pensioenregelingen, zoals van bankiers, directeuren allerlei instellingen enz. worden nu gemiddeld met de AOW en het pensioentje van de lagere inkomens.

Het mag nogmaals gezegd worden: wanneer 98 personen een inkomen hebben van 30.000,= euro en twee hebben een inkomen van anderhalf miljoen, verdient men gemiddeld 60.000,=. Leuk voor die 98 personen, of toch niet?, want ze worden net als de rijken belast of bezuinigd.

Mick van Son

U bent hier