h

Sorry!

23 augustus 2013

Sorry!

Een tijdje geleden schreef ik in mijn artikeltje ‘indianenverhalen’ dat Samsom en Rutte verliefd op elkaar waren. Daarbij heb ik er totaal geen rekening mee gehouden dat mevrouw Samsom dit mogelijk ook zou lezen.

Nu is het te laat: ze zijn uit elkaar. Ik had moeten beseffen dat mevrouw Samsom, na al het geklungel van haar eega, al lang lid van de SP was geworden en zodoende op het artikeltje op de SP-site terecht was gekomen. Sorry! Dat was allemaal niet mijn bedoeling.

Maar aan de andere kant, Diederik, heb jij ervoor gekozen om tijdens de verkiezingen jouw gezin in een reclamespotje te plaatsen om als goed huisvader vertrouwen uit te stralen naar de kiezers. Als je er dan vervolgens alles aan doet om jouw socialistische kiezers te beschamen met neoliberalistische bevlekking, moet je jezelf er ook niet over verbazen dat ze je dumpen. Je hebt de kiezers en ook onze SP veel beloftes gedaan en ze vervolgens ook weer allemaal verbroken. Dat heet geen ‘vertrouwen’, maar ‘belazeren’.

Als je wilt mag je mijn stelling zelf bewijzen. Als gewezen milieuactivist en leider van een socialistische partij die besloten heeft dat er niet naar schaliegas geboord mag worden, sta je voor de keus: wordt het trouw aan jouw achterban of wordt het weer trouw aan Markje. Het lijkt erop dat het het laatste gaat worden (als het aan jou ligt), want waarom roep je dan anders de ledenraad bij elkaar om het onderwerp opnieuw te gaan bespreken. Deze raad had toch al besloten dat de fractie niet mag instemmen met de boringen; of niet dan?

Welke trucs ga je gebruiken om de leden over te halen? Of ga je de leden gewoon overrulen? Wie heeft trouwens dat rapport geschreven, waarin staat dat de winning van schaliegas volkomen veilig is? Wie was de opdrachtgever van dat rapport en wat was de opdracht aan de onderzoekers? Ja, dit klinkt allemaal een beetje (veel) argwanend, maar dat is nu eenmaal het lot van mensen die de kluit regelmatig bedonderen.

Ik verwacht van jouw nu eens een keer een eerlijk antwoord en niet dat ik het weer in de krant moet lezen.

Groetjes,
Mick van Son

U bent hier