h

Energie

18 februari 2013

Energie

Terwijl Nederland zich druk maakt over de huurbelasting, de AWBZ en nog meer van die onzalige maatregelen, is er blijkbaar nog genoeg geld voor cadeautjes voor de grote bedrijven. In januari werd, bijna onmerkbaar, een plannetje door de kamer geloodst om de zware industrie 375 miljoen euro subsidie te gunnen op het energietransport.

Dit voordeel komt bovenop de korting die grootverbruikers nu al krijgen op de energiebelasting. Hoe meer een bedrijf gebruikt aan energie hoe meer korting zij krijgen. Zo betaalt een huishouden tegen de 12 cent energiebelasting per kilowattuur, terwijl een bedrijf dat miljoenen KW uur verbruikt slechts 0,0005 cent per KW uur betaalt.

Diezelfde grootverbruikers hebben ook al een korting gekregen op de SDE regeling (een opslag die wij allemaal betalen om duurzame energie te bevorderen) Op deze manier betaald een grootverbruiker (= grootvervuiler) ca. 65 maal minder dan de gewone burger en het MKB. Omdat de totale kosten en doelstellingen toch betaald zullen moeten worden, wordt de rekening wederom afgewenteld op de burgers en het midden- en kleinbedrijf.

Hoe verantwoord minister Kamp deze perfide bevoordeling van het grootkapitaal? Wederom met de vertrouwde mantra dat deze bedrijven anders Nederland zullen verlaten. Dit smoesje wordt door de neoliberalen, en natuurlijk door die grote bedrijven zelf, zo vaak aangevoerd, dat iedereen dat inmiddels als een feit aanneemt.

Maar, is dat inderdaad waar? Het antwoord is nee! Omdat neoliberalen alleen maar in termen van geld kunnen denken, vergeten zij al het andere. Een bedrijf dat werkelijk in Nederland gevestigd is (dus niet zoals al die postbusbedrijven, zoals Google en de Rolling Stones, die hier de belasting komen ontduiken) doet dat om tal van andere redenen. Zo is Nederland een stabiel land, er zijn veel kenniswerkers voorhanden, de (techniek)opleidingen staan op een hoog peil, Nederland ligt centraal in het rijke Noordwest Europa met (lucht)havens op korte afstand, we spreken onze talen, we hebben een goede transportsector en ook nog eens een redelijk prettig land om in te wonen.

Denk niet dat grote ondernemers dat laatste niet laten meewegen! Ook zij maken emotionele beslissingen, omdat zijzelf, maar ook vrouw en kinderen, een prettig leven, goede opleidingen en een veilige intelligent/culturele omgeving ambiëren.

Kijk maar naar Cor Boonstra. Waarom verhuisde hij Philips naar Amsterdam? Niet voor het geld, want het koste alleen maar euro’s. Hij deed het voor aanzien en status en omdat hij Eindhoven een stom Brabants dorp vond.

We laten ons leegzuigen door de lakeien en hofnarren van de grootaandeelhouders. Ik zou niet weten hoe ik die VVD’ers en PvdA’ers anders zou moeten noemen.

Mick van Son

U bent hier