h

Een virus

23 februari 2013

Een virus

De Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA, adviseert de partij om links te worden. De fractie daarentegen heeft er de grootste lol in om rechts te regeren. Over die rare spagaat heeft Emiel Roemer al een aardig stuk geschreven. Vooral over hoe zij links praten en rechts doen.

Hij komt in zijn artikel (o.a. in de Volkskrant) met zoveel overduidelijke feiten dat ik niet meer kan begrijpen hoe volwassen bewindslieden van de PvdA net doen alsof dat allemaal heel normaal is. Zijn die lui nu zo dom of denken ze dat de gemiddelde Nederlander te stom is om dat in te zien? De laatste peilingen laten zien dat de PvdA het met 17 zetels minder moet doen. Dus de kiezers zijn niet dom. Dan moet het de PvdA zijn die dom is.

Hoewel, het kan ook liggen aan een virus dat de laatste tijd rondwaard. Meer mensen hebben daar last van. Kijk eens naar al die medisch specialisten, Bram Moskowicz, verscheidene directeuren van woningbouwcorporaties, de leiding van de SNS, onze Roermondse wethouder, Berlusconi en zo nog een paar: die lui hebben zo’n groot ego dat ze denken dat ze alles kunnen maken en dat ze boven de wet staan. Volkomen arrogant en over het paard getild.

Deze ziekte loop je makkelijk op wanneer je te dicht in de buurt van neoliberalen komt. En, als je het helemaal hebt kom je er bijna niet meer van af. Het geweten wordt uitgeschakeld en je krijgt acuut last van tunnelvisie. Opname in een penetraire inrichting, of, wat ouderwetser, een financiële aderlating kunnen soms helpen.

Nu heeft een half snuggere politiek assistent van de Amsterdamse PvdA (Johan van Beek) gemeend het aan de goegemeente uit te moeten leggen. Hij schrijft: ‘De opgave voor de PvdA is een antwoord te formuleren op de te ver doorgeschoten markt en de te ver doorgeschoten individualisering, zonder alle heil van de staat te verwachten en zonder de verworvenheden voor het individu aan de kant te schuiven.’

Vervolgens zegt hij: ‘Ik geef toe: een adequaat antwoord formuleren is niet eenvoudig. Maar oplossingen voorhouden die we niet kunnen waarmaken of die uitsluitend oog hebben voor degenen die niet meekomen - zoals de SP doet - is in ieder geval niet het antwoord.’

Hij eindigt met de zin: ‘Zoek allianties, verleid en beloon goed gedrag. Maak mensen en bedrijven bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, bevorder duurzaamheid en zoek naar creatieve, eigentijdse oplossingen in internationaal verband. Maar laat dat ronkende, socialistische jargon achterwege. Op heilloze teksten zit niemand te wachten. Wel op eigentijdse, praktische vertalingen van onze nog steeds geldige beginselen. Die uitgangspunten waarvoor de PvdA is opgericht kunnen kort gezegd worden samengevat als emancipatie van mensen en middelen - niet als collectivisering van het individu’.

Op deze manier wordt linksig neoliberalisme uitgevent. Ofwel, hoe een cirkel best vierkant kan zijn of een schimmel ook zwart kan zijn.

Je zou ook kunnen zeggen: Hoe je knollen voor citroenen kunt verkopen, terwijl je de socialistische kool en de neoliberale geit probeert te sparen.

Mick van Son

U bent hier