h

Zjak Hofman

Naam; J.A.C. Hofman.
geb dat; 10-01-1943
Opleiding; Acadenie van bouwkunst, Architectuur Stedenbouw
Gepensioneerd; Emeritus Ass, Prof, Architectuur Stedebouw Bouwtechniek
TU/e Eindhoven
eigenaar /oprichter Architectenbureau; H2M Architecten BV Eindhoven.
bestuurslid SP Eindhoven
Met een goed ontwikkeld empathisch en analytisch vermogen denk ik mij
nuttig binnen het bestuur te kunnen maken om zo het socialisme als
drager van een menswaardige maatschappij weer breder onder de mensen
te brengen.

U bent hier