h

Birgit Peeters

Geboren in Eindhoven, opgegroeid in Gestel en op een Gestelse basisschool en middelbare school gezeten. Na jaren in Stratum te hebben gewoond, bezig met huisje, boompje, beestje, ben ik weer terug in Gestel. Ik mag wel zeggen dat ik me een echte Gestelse voel. Ook voel ik me een echte Eindhovense. Al meer dan 25 jaar werk ik in de gezondheidszorg. In een ziekenhuis hier in Eindhoven.

Eindhoven heb ik in mijn hart gesloten. Ik wil mij sterk maken voor alle Eindhovenaren. Vooral voor de Eindhovenaren voor wie het allemaal niet vanzelf gaat. Werken aan een sociale, veilige en vooral leefbare stad waarin iedereen zich goed voelt. Waar mensen kunnen zeggen: ”Ik mag er zijn, ik doe ertoe, ik word gehoord, ik voel vrijheid. Kortom ik ben tevreden en ik ben blij dat ik hier woon”.

Helaas kan nog niet iedere inwoner van Eindhoven dit zeggen. Geluk is vaak ver te zoeken. Maar tevreden zijn met wie je bent en wat je hebt zou toch voor iedereen haalbaar moeten zijn?

Aangezien niet iedereen het talent, ondernemerschap, doorzettingsvermogen en de middelen heeft om zijn/haar eigen leven zodanig vorm te geven dat je kunt zeggen “ja, ik ben tevreden met mijn leven!” blijft hulp van buitenaf nodig. Die gedachte zou meer uitgedragen en vooral gedragen moeten worden. Veel mensen leven nu in een soort ik-cultuur. Wat mij betreft mag dat veranderen in een wij-zijn-er-voor-elkaar-cultuur. Dat mensen zich meer betrokken voelen bij wat om hen heen gebeurt en gaan helpen waar nodig en indien mogelijk.

Wat mij dan ook het meest aanspreekt in het verkiezingsprogramma van de SP gaat over Zorg en Ondersteuning: “Iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft moet dat kunnen krijgen”. Daarbij wil ik benadrukken dat ik ook graag zou inzetten op preventie. Hoe voorkom je dat er steeds weer opnieuw mensen in zorgelijke situaties terecht komen? Dan kom je al snel uit bij de jeugd. Graag zou ik willen kijken naar hoe we de jeugd van tegenwoordig, in deze tijd van snelle veranderingen, kunnen helpen zich voor te bereiden op de toekomst. Natuurlijk moet je nu zorgen dat problemen worden opgelost. Maar laat ons vooral ook kijken naar hoe je kunt proberen te voorkomen dat (nieuwe) problemen ontstaan. Zelf geloof ik sterk in investeren in de jeugd. Maak gebruik van hun kracht en potenties.

Mijn droom voor de toekomst: Een tolerante, zorgzame, sociale wereld waarin mensen elkaar accepteren en waarderen om wie ze zijn en wat zij kunnen bijdragen in onze samenleving. Dat er niet meer gekeken wordt naar huidskleur, waar iemand vandaan komt, geloof, beperking, leeftijd en achtergrond. Immers ieder mens is uniek en iedereen heeft wat te bieden. We moeten alleen zorgen dat we onze ogen, oren en hart open houden om dat ook te zien.

U bent hier