h

Ieder mens telt mee! Of toch niet? Waar blijft de menselijke maat bij de gemeente Eindhoven?

24 februari 2023

Ieder mens telt mee! Of toch niet? Waar blijft de menselijke maat bij de gemeente Eindhoven?

Foto: SP

“Ik word niet betrokken bij individuele casussen” “Omdat ik een bestuurder ben”. Wij vielen bijna van onze stoel toen we dit lazen.  Wethouder Sociale Zaken in Eindhoven Saskia Lammers vertelde dit in het ED van 21 februari jl.. Het gaat hier wel om mensen; individuen die afhankelijk zijn van de gemeente, voor bijvoorbeeld bijstand of andere (tijdelijke) ondersteuning. Voor hoe de gemeente die individuele mensen behandelt bent u als bestuurder en wethouder, wél verantwoordelijk.

De gemeente Eindhoven heeft in het verleden in individuele “casussen”, ernstige fouten gemaakt. Sindsdien probeert de gemeente dergelijke fouten te voorkomen, wat alle lof verdient. Maar kortgeleden nog werd de gemeente weer teruggefloten door de rechtbank, omdat Eindhoven nu ten onrechte 100.000 euro wilde terugvorderen in een bijstandszaak.  

De wethouder zegt dat ze vooral probeert het beleid vorm te geven zodat het niet tot zulke situaties komt. Dat is nobel en zeker ook de taak van een bestuurder! Maar in de ogen van de SP mag het daarbij niet blijven: is er meer nodig. Een organisatie die niet van haar fouten leert, blijft fout op fout stapelen. Juist de wethouder die verantwoordelijk is voor die organisatie mag niet alleen op basis van beleidsstukken sturen; je mist dan de gevolgen voor de individuele mensen die het betreft.

Wil de wethouder niet weten hoe haar beleid in de praktijk uitpakt voor mensen? Vindt ze het niet belangrijk te horen hoe dat ingrijpt in het leven van betrokkenen? Zeker wanneer er iets ernstig mis is gegaan, zou je dat volgens ons moeten willen.

Déjà vu

Nu we dit schrijven dringt zich een déjà vu op: waar werd ook al weer alleen op beleid en goede uitvoering door ambtenaren gestuurd, zonder naar de individuele consequenties voor mensen (casussen) door bestuurders, te kijken? Juist! De toeslagenaffaire had ertoe moeten leiden dat bestuurders óók zouden gaan kijken naar de consequenties van beleid op individuele burgers en ingrijpen en bijsturen waar nodig. Die verantwoordelijkheid mag een wethouder niet enkel afschuiven op een beoordelende ambtenaar, hoe goed die haar of zijn best ook doet.   

Dat individuele casussen bij ambtenaren liggen voor beoordeling is hier niet het probleem. Het gaat om zulke grote aantallen dat een wethouder zich daar niet persoonlijk in kan verdiepen. Maar de wethouder is en blijft wél eindverantwoordelijk. Dus ook voor die mevrouw waar de gemeente ten onrechte 100.000 euro vorderde. Het zal maar op je deurmat vallen...

Menselijke maat

Er zijn verschillende manieren denkbaar om je als wethouder wél bezig te houden met individuele "casussen", oftewel mensen. Stap uit de  spreekwoordelijke ivoren toren en ga regelmatig in gesprek met mensen die het betreft. Spreek met ambtenaren af dat ze bijzondere situaties actief aan de wethouder voorleggen. Lees de bezwaren van mensen die ze hebben ingediend tegen gemeentelijke beslissingen. Toets het eigen beleid aan de uitwerking op individuele mensen en stuur de organisatie hierop. Dát is de verantwoordelijkheid van een bestuurder. Néém die.

Murat Memis, fractievoorzitter SP gemeenteraad Eindhoven.

Marc König, commissielid SP gemeenteraad Eindhoven.

Reactie toevoegen

U bent hier