h

Ons Water

25 december 2022

Ons Water

Foto: SP

Samen met de Provinciale Staten SP zijn we in Maarheeze een flyeractie gestart. De flyers worden vanaf nu verspreid door het dorp. De doen dat om aandacht te vragen voor de multinational Refresco.

Refresco is een frisdrankproducent die maar liefst 750 miljoen liter water per jaar onder onze grond vandaan haalt. Daarna verdwijnt dit in de vorm van bv cola naar meestal het buitenland. Ze hebben een verhoogde vergunning gekregen via een uitspraak van de Raad van State, de Provincie was tegen. Voorwaarde bij die vergunning waren zowel een natuurtoets als een monitortoets. Ofwel: men moet erop toezien dat de kwetsbare natuur niet lijd onder de grondwateronttrekking. Het nabij gelegen Weerterbos is een gebied dat veel te droog is, en waar juist op vernatting wordt ingezet.

Onze SP-statenleden hebben vragen gesteld hoe het zit met handhaving, de Provincie is daarvoor verantwoordelijk . Uit cijfers van de Omgevingsdienst bleek namelijk dat het bedrijf in de jaren 2017 tot en met 2021 stelselmatig de maximum hoeveelheid overschreden heeft. Uit vragen van de SP-fractie in Provinciale Staten is gebleken dat op de overschrijdingen geen enkele handhaving heeft plaatsgevonden, men vond het “niet opportuun” om te handhaven. Zij zeggen ook nog dat als Refresco in de toekomst opnieuw de onttrekkingsvergunning overschrijdt, ze dan opnieuw zullen gaan bekijken of ze gaan handhaven!

Water is van levensbelang. De SP is van mening dat de belangen van de inwoners van Maarheeze zwaar moeten wegen. Wij vinden dan ook dat de provincie handhavend moet optreden als Refresco zich niet houdt aan de maximaal toegestane hoeveelheid die zij mag onttrekken. Tegen mensen die de wet overtreden wordt opgetreden, dus dan moet je dat ook doen als het om bedrijven gaat.

De Socialistische Partij is het nadrukkelijk niet eens met het lakse optreden van Gedeputeerde Staten en wil het er niet bij laten zitten. Er is een groeiend tekort aan gewoon goed drinkwater. De zomers worden steeds warmer en droger, de boeren mogen soms niet meer beregenen, en de regering wil dat de bevolking op afzienbare termijn 20% minder water gebruikt. Dan kan het toch niet zo zijn dat er aan de andere kant straffeloos meer water mag worden onttrokken dan is toegestaan (en dan er aangevuld wordt)?

Een goede waterhuishouding is van levensbelang! Laat van u horen wanneer u het met ons eens bent dat de Provincie handhavend moet optreden! Dat kan via mail cvisscher@psbrabant.nl of via deze link

Reactie toevoegen

U bent hier