h

Politieke duiding gemeenteraadsverkiezingen 2022

24 maart 2022

Politieke duiding gemeenteraadsverkiezingen 2022

Foto: SP Eindhoven

De gemeenteraadsverkiezingen 2022 zijn achter de rug en het is voor de gemeenteraad tijd om te onderzoeken wat de politieke gevolgen zijn van de uitslag; de zgn duiding. Tijdens het duidingsdebat van 24 maart 2022, heeft onze fractievoorzitter onderstaande analyse gegeven over welke gevolgen de uitslag voor de gemeentelijke politiek zou moeten hebben in de Raad en in welke richting het nieuwe college van Burgemeester & Wethouders, zou moeten gaan werken.

 

Voorzitter,

 

De afgelopen verkiezingen lieten weer een lagere opkomst zien dan vier jaar geleden. Ook toen gaven veel grote partijen in deze raad aan dat daar aan gewerkt moest worden. Helaas moeten we weer constateren dat dit niet gelukt is, erger nog dit is het laagste opkomstpercentage ooit in Eindhoven. Een bijzonder triest record.

 

Betekent dit dat kiezers niet meer in onze stad geïnteresseerd zijn? Volgens de SP is dit zeker niet het geval. Wel hebben wij in de afgelopen periode met vele Eindhovenaren gesproken en het viel ons op dat er niet zozeer een desinteresse is, maar een gevoel van nutteloosheid. Vooral in de wijken waar de leefbaarheid meer en meer achteruitgaat, hebben mensen het idee dat het toch niets uitmaakt of je nu wel of niet naar de stembus gaat. Doorvragen leert dan dat bewoners niet gehoord worden en/of niet serieus naar hen wordt geluisterd. Burgers worden slechts formeel betrokken en de gemeente gaat door op haar eigen geplande weg. Dit zal de komende vier jaar echt anders moeten; Eindhovenaren moeten weer serieus betrokken worden. Dit wordt een opgave voor ons allemaal.

 

De SP wil graag de nieuwkomers feliciteren met hun zetels, met name de Partij voor de Dieren en VOLT, en hen van harte welkom heten in de raad. Ook GroenLinks verdient een felicitatie met hun overwinning in deze verkiezingen. Het is wel duidelijk dat Eindhoven gekozen heeft om een stap naar Links te maken. Ondanks ons eigen beperkte verlies stemt dit tot optimisme.

 

Dit betekent volgens de SP dan ook dat de Eindhovenaren duidelijk gekozen hebben voor het klimaat, een voor iedereen betaalbare energietransitie, dat een betaalbaar huis niet een luxe is maar een recht én een menselijke uitvoering van sociale ondersteuning voor mensen die dit nodig hebben. Het gemeentebestuur moet zich dienstbaar opstellen in de richting van haar inwoners en een betrouwbare partner voor hen zijn. Daar zal deze raad dan ook de komende vier jaar werk van moeten maken.

 

Alle Eindhovenaren moeten nu wél mee profiteren van het economische succes van Brainport en niet alleen maar de hoogopgeleide kans-rijken.

 

Een collegeakkoord zou naar de mening van de SP moeten zorgen voor het kleiner maken van de kloof tussen arm en rijk en eraan bijdragen dat alle Eindhovenaren volop mee kunnen doen in de samenleving. Hieraan wil de SP graag een constructieve bijdrage gaan leveren.

 

Voorzitter,

 

Naar de mening van de SP is de winnaar van deze verkiezingen nu aan zet om een links-progressief college te bouwen voor Eindhoven en haar inwoners.

 

Murat Memis

Fractievoorzitter SP-Eindhoven

Reactie toevoegen

U bent hier