h

Mieke de Hoog overleden

11 februari 2022

Mieke de Hoog overleden

Foto: SP

Tot ons is het verdrietige nieuws gekomen dat op 26 januari 2022  Mieke de Hoog is overleden. Ze was tot diens dood in 2002 getrouwd met Martin Batenburg (wiens naam verbonden is geweest aan ouderenpartijen), en heeft van 16 maart 2006 tot 18 maart 2008 voor de SP in de Eindhovense gemeenteraad gezeten.
Ze heeft deel uitgemaakt van de Rekenkamercommissie, van de commissie Maatschappelijke zorg, Financien, Personeel en organisatie, van de commissie Mobiliteit, Milieu, Vastgoed en Participatie en van de commissie Stadsdeelgericht werken.

Daarnaast heeft ze meegeholpen aan het praktische werk van de SP, vooral onder ouderen. De SP bezocht in die tijd bijvoorbeeld op de Nationale Ouderendag bejaardenhuizen met dozen bonbons.

Na haar raadslidmaatschap is ze hertrouwd en is ze met haar echtgenoot Van den Tol op een uitbundig met planten bezet binnenvaartschip gaan wonen, waarmee ze door  Nederland voeren. Zodoende hebben enkele oudgediende SP-ers nog een keer met haar gesproken toen ze met de boot in het Wilhelminakanaal in Son lag.

Onder intimi was ze mede bekend vanwege haar gedichten.

Ze is begraven op Tholen.

Reactie toevoegen

U bent hier