h

De kostendelersnorm; een uitzondering in zicht?

18 januari 2021

De kostendelersnorm; een uitzondering in zicht?

Foto: SP

De kostendelersnorm is onderdeel van de Participatiewet. Het houdt in dat wanneer je gezamenlijk onder 1 dak woont, en 1 persoon werkt en inkomen heeft, de andere persoon geen recht heeft op een Bijstandsuitkering. Zo kan een moeder dus financieel afhankelijk worden van haar werkende zoon etc.

 

Met enige regelmaat horen we van mensen die veel last hebben van de kostendelersnorm. Bijvoorbeeld een alleenstaande moeder die haar tante in huis nam. Vervolgens kreeg de tante geen uitkering meer en werd financieel afhankelijk van haar nicht. Al een jaar geleden stelde de SP-fractie een rondvraag i.v.m. de kostendelersnorm. De Participatiewet is immers een landelijke wet, maar de gemeente heeft wel vrijheden om in speciale gevallen daarvan af te wijken. De wethouder gaf aan dit uit te zoeken, maar het bleef wat vaag. Hij deed wel zijn best zei hij, maar verder gebeurde er weinig waar onze inwoners iets aan hebben. Dus we bleven ons best doen mee te denken voor een concreet plan.

 
Het Amsterdamse project ‘onder de pannen’ (www.onderdepannen.nl) kwam onder onze aandacht. In dit project kan iemand die anders dakloos dreigt te worden, toch bij een particulier in gaan wonen, zónder dat de kostendelersnorm in werking treed. Zo kan er dus meer woonruimte benut worden en worden minder mensen dakloos.
We brachten dit project voor de zomer onder de aandacht in de vorm van een vrije motie

 

(https://eindhoven.parlaeus.nl/user/motie/env=help/action=showdoc/gd=321/Ingetrokken_na_toezegging_Motie_JR.M08_Afwijken_van_de_kostendelersnorm__SP__DENK__OAE_.pdf). In deze motie riepen we op een soortgelijk project in Eindhoven te gaan uitvoeren. De wethouder zegde toe na de zomer te gaan onderzoeken of we hier in onze gemeente iets mee kunnen. 

 
Het heeft even geduurd, maar in een Raadsinformatiebrief kondigt de gemeente aan dat ze gaat starten met dit project. We blijven uiteraard actief volgen, omdat we ook van mening zijn dat het allemaal wel erg lang duurt. 
Sylvie van Dijk

U bent hier