h

Werkbezoek in Waalre: Nieuwe Nul-Op-de Meter Woningen

5 oktober 2020

Werkbezoek in Waalre: Nieuwe Nul-Op-de Meter Woningen

Foto: SP

Woningbouwcorporatie ‘Thuis realiseert tegenwoordig 25 nieuwe Nul Op de Meter (NOM)-woningen aan de Michiel de Ruyterstraat in Waalre. Bernard Gerard organiseerde er een werkbezoek op vrijdag 18 september (met dank aan ‘Thuis).

 
‘Thuis heeft 10500 sociale huurwoningen woningen in en rond Eindhoven. ‘Thuis hoort bij de duurzaamste corporaties van Nederland. Het woningbezit was al in 2018 gemiddeld Label B .

 

Foto: SP

 

Aanwezig waren mensen van ‘Thuis en van de bouw.
Het publiek bestond uit de Waalrese wethouder Uijlenhoet, mensen van Milieudefensie Eindhoven, enkele mensen namens de Provinciale of Eindhovense SP, en Bernard Gerard namens beide. 

 

De woningen zijn uit 1948. In die tijd waren de materialen matig of slecht, en de plattegrond van die tijd (o.a. een badkamer op de grond). Renovatie tot op huidig duurzaamheidsniveau zou ruim een ton per woning gekost hebben en dan had je nog steeds een oud karkas met een oude plattegrond. Uiteindelijk is ervoor gekozen om de 16 woningen te slopen en in plaats daarvan 25 sociale huurwoningen te realiseren voor kleine huishoudens en starters.

 
De nieuwe woningen moesten NOM zijn en zoveel mogelijk circulair gebouwd.

 
Uiteindelijk krijgen vijf woningen drie slaapkamers en de rest twee.
De woningen zijn zo goed geïsoleerd dat de zonnepanelen op het dak, bij een normaal leefpatroon, voor woningverwarming, tapwater en apparaten kunnen worden. De woningen blijven op het elektriciteitsnet aangesloten. De bewoners betalen een vervangende energierekening (de Energie Prestatie Vergoeding EPV), van ergens rond de €125 per maand.
Dit project is voor ‘Thuis een pilot om circulair te bouwen. Slopen heet tegenwoordig ‘Urban Mining’. De overheid wil in 2030 de helft minder primaire materialen gebruikt zien. De gekozen architect en aannemer gaan geheel mee in deze gedachte.

 
Het gaat dan bijvoorbeeld om het terugsplitsen van beton tot grind, zand en cement, nieuwe bakstenen produceren met puin van oude (met wat glas toegevoegd), FSC-hout en dakpannen hergebruiken.
Een verslag van hoe dit afloopt zou goed zijn.

Bernard Gerard

Voor een uitgebreider verhaal zie www.bjmgerard.nl/?p=13653 .

U bent hier