h

SP-moties over wind en zon in Eindhoven overgenomen - het beleid deugt nog steeds niet

2 oktober 2020

SP-moties over wind en zon in Eindhoven overgenomen - het beleid deugt nog steeds niet

Foto: SP
De MetropoolRegio Eindhoven (MRE) heeft haar eigen Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld en het het resultaat is niet geweldig.
 
 
Het MRE wil in de regio 2TWh (7,2PJ) elektrische energie met wind en grootschalige zon opwekken. Dat moeten de 21 MRE-gemeentes samendoen, want het MRE zelf heeft niets te vertellen.
 
 
Eindhoven, hoewel leidend in de MRE, heeft een beleidsnotitie met veel praatjes en plaatjes, maar zonder één enkel extra kiloWatt, dat ergens definitief bestemd is.
Wind kan inderdaad nauwelijks: Turbines mogen niet te dicht bij de huizen en het vliegveld staan. Maar Zon kan wel, en Eindhoven schuift de verantwoordelijkheid voor deze opwektaak zoveel mogelijk af. 
 
 
Zon op de grond wil Eindhoven niet. Op bijna elk denkbaar terrein ligt het oordeel ‘Nee’, af en toe genuanceerd met mits tijdelijk. Slechts op één gebiedje tussen de Poot van Metz en het Kanaal rust het oordeel ‘Ja, mits tijdelijk’ en alleen ongeclausuleerd mag er wat langs de autosnelwegen. 
 
 
Zon op daken wordt wel genoemd maar Eindhoven heeft daar niets over te vertellen, alleen grootschalige projecten tellen mee voor de RES. Andere nadelen: Het levert slechts 30% van de huidige stroomvraag op en aangezien de stroomvraag op de langere termijn zal exploderen, is dat van de stroomvraag in 2050 een nog veel lager percentage. En dan nog moet bedacht worden dat veruit de meeste energie niet bestaat in de vorm van stroom, maar van brandstof en warmte.
De SP heeft in de raadsvergadering vier moties ingediend, Die zijn allemaal overgenomen. 
 
 
In 2030 een kwantitatief doel geformuleerd wil zien (dat ontbreekt nu volledig)
tijdelijkheid van zonneparken niet als een automatisme voorop wil stellen, maar om dit op basis van maatwerk te doen
in Brainport tot een recyclingstructuur voor (materialen van) zonneparken wil komen
elke twee jaar een evaluatie wil zien
 
 
In zijn geheel is het beleid nog steeds even waardeloos, maar er liggen nu twee aansporingen (evaluatie en een kwantitatief doel), een uitspraak dat een park niet al bij voorbaat tijdelijk moet zijn, maar dat dat situatie gebonden bepaald moet worden, en een opdracht van onderzoek en ontwikkeling aan Brainport. 
Heeft de gemeenteraad iets om over een tijdje weer wat over te sakkeren.
 
 
Bernard Gerard
 
 

U bent hier