h

Update over Meldpunt Zorg.

2 juli 2020

Update over Meldpunt Zorg.

Foto: Sylvie van Dijk

Het Meldpunt Zorg hadden we in 2019 ingesteld om te zien wat de effecten waren van de bezuinigingen in de zorg. De wethouder zei immers; ‘iedereen krijgt de zorg die hij nodig heeft’ maar ze vond het niet nodig dat ook te monitoren. Wij hadden twijfels of het allemaal wel zo goed zou gaan.

We kregen in totaal een kleine 100 meldingen binnen, verdeeld over diverse gebieden (zie link). De rapportage laat ons vooral zien dat daar waar maatwerk nodig is, het systeem onvoldoende is uitgeust. Ofwel; voor eenvoudige hulpvragen gaat het vaak wel goed, maar wordt de hulpvraag lastiger, dan wordt het veel gedoe met beschikkingen, WIJ Eindhoven en het Servicebureau en laat echte hulp lang, vaak héél lang op zich wachten.
Het rapport is donderdag 23 juni aan de wethouder aangeboden. We waren al veel eerder klaar, maar ivm corona hebben we gewacht tot het persoonlijk zou kunnen. Ondertussen hadden we de inhoud van het rapport politiek nodig; het bevat immers de boodschap dat niet alles zo fantastisch gaat als de wethouder steeds zegt.

Dinsdag 7 juli volgt de behandeling van de Jaarrekening in de Raadsvergadering. Dan legt het college verantwoording af over de 50 miljoen die in 2019 overbleven. 23 miljoen daarvan was eigenlijk bedoeld voor het sociaal domein. De link naar de betreffende info vind je hier.

Het Meldpunt is voor de fractie een mooi instrument om te weten wat er leeft, daarom kunt u nog steeds melden!

U bent hier