h

SP steunt motie Gebruik geld Bravoflex voor verbetering bestaand openbaar vervoer.

22 mei 2020

SP steunt motie Gebruik geld Bravoflex voor verbetering bestaand openbaar vervoer.

Foto: SP

Bravoflex is een flexibele vervoerservice op afroep die zonder vaste route rijdt van halte naar halte. Er is dus géén dienstregeling. Je bestelt Bravoflex via een app, website of door even te bellen. Je reserveert een zitplaats in een voertuig en bepaalt zelf wanneer je bij welke halte wordt opgehaald en naar welke halte je reist.

Bravoflex wordt gesubsidieerd door de provincie, het gaat over een bedrag van rond 900 duizend euro per jaar.

In de gemeenteraad van Eindhoven zijn er regelmatig discussies gevoerd afgelopen jaren, over dienstregelingen van openbaar vervoer. Jaar in jaar uit zagen we dat er regelmatig dienstlijnen verdwijnen in Eindhoven. Een van de belangrijkste argument van Hermes was dat deze dienstlijnen onderbezet zouden zijn en daardoor het te duur was om bussen te laten rijden.

De fractie van de SP heeft zich afgelopen jaren ingezet voor de verbetering van kwalitatief betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer voor alle inwoners.

Als we naar de kostendekkingsgraad van Bravoflex kijken dan zien we dat het zeer laag ligt en dat gemiddeld één ritje in februari €46,- belastinggeld heeft gekost.

De fractie van de SP vindt dat het Bravoflex niet gelukt is om een succes te maken van dit vervoermiddel als alternatief voor een gewone buslijn. Ook is  er weinig belangstelling vanuit inwoners van Eindhoven.

De fractie van de SP Eindhoven heeft de motie die oproept om te stoppen met het subsidiëren van dit dure experiment. Dit geld kunnen we inzetten om het bestaande openbaar vervoer als basisvoorziening nog meer te stimuleren zodat het een goed alternatief is voor de auto. Daarvoor moet de bus ook vaker rijden en op een redelijke loopafstand te bereiken zijn.
De motie is met de steun van de SP en CDA-GL-50plus-CU-LPF-Denk-LE-OAE-VVD op 19 mei 2020 in de gemeenteraad van Eindhoven aangenomen. (link naar de motie: https://eindhoven.parlaeus.nl/user/showdoc/action=view/id=9701/type=pdf/Aangekondigd_Vrije_motie_VM3_Bravoflex__CDA__GL__50PLUS__CU__LPF__DENK__LE_.pdf )

Murat Memis
Fractievoorzitter 

U bent hier