h

SP brengt werkbezoek aan Staatsbosbeheer

21 december 2019

SP brengt werkbezoek aan Staatsbosbeheer

De SP-fractie in Provinciale Staten en Staatsbosbeheer hebben vaak met elkaar te maken.

De provincie heeft een taak bij het voltooien van de Ecologische Hoofdstructuur en bij het uitvoeren van het Natura2000-beleid – waarmee ook meteen de stikstofproblematiek genoemd is. In het Groen Ontwikkelfonds zit geld voor dit doel.

Het bosbeheer in Nederland (en ook dat van Staatsbosbeheer) ligt onder een vergrootglas in de biomassa-discussie. De energieproblematiek is daarmee verknoopt geraakt met hoe het natuurbeheer vorm krijgt. Dit leidt soms tot emoties.

Last, but not least: de dumpingen van drugsafval in het buitengebied en de positie van BOA’s.

Om dit alles te bespreken heeft de SP-fractie in Provinciale Staten een werkbezoek afgesproken met Staatsbosbeheer. Dit werkbezoek vindt plaats:

· Op vrijdag 10 januari

· In het beheerkantoor Staatsbosbeheer Leenderbos (Strijperpad 5, Leende)

· Ontvangst vanaf 14.00 uur, presentatie vanaf 14.15 uur

· Veldexcursie

· Na afloop vragen en discussie

Ook geïnteresseerde leden uit SP-afdelingen kunnen deelnemen. Ze moeten zich dan opgeven bij Cecile Visscher (fractiemedewerker), cvisscher@psbrabant.nl

U bent hier