h

Initiatiefvoorstel ‘Jong040’ unaniem aangenomen door de gemeenteraad!

21 december 2019

Initiatiefvoorstel ‘Jong040’ unaniem aangenomen door de gemeenteraad!

Foto: Sytze van der Veen

Jong040 is een initiatiefvoorstel van SP Eindhoven en GroenLinks Eindhoven. Met jong040 willen we bereiken dat jongeren tussen de 15-30 jaar invloed gaat krijgen op het reilen en zeilen van Eindhoven. Wat in het voorjaar begon met een klein groepje jongeren, is eind dit jaar uitgegroeid tot een grote groep van 23 betrokken jongeren!

Uit tal van onderzoeken blijkt steeds weer dat jongeren te weinig invloed ervaren op de politiek. Jongeren gaan minder naar de stembus en zijn ook minder actief binnen verenigingen. Tegelijkertijd blijkt ook dat als zij eenmaal maatschappelijk betrokken raken, de kans groter is dat zij dit ook zullen blijven. De SP is altijd een partij geweest die van onderop is georganiseerd; de inwoners maken de stad. Door jongeren op deze manier te betrekken komen we dichter bij het behalen van onze missie!

Wat is Jong040? Jong040 is een groep jongerenambassadeurs die de mening en de ideeën van de jeugd vertalen naar de politiek. In drie sessies wordt een advies opgesteld. Op de eerste bijeenkomst houden we een brainstormsessie, hier mogen jongeren allerlei thema’s aandragen die hen bezighouden. Vervolgens wordt hieruit een thema gekozen. In de tweede sessie komen er allerlei organisaties die te maken hebben met dit thema naar Jong040 om te vertellen over wat zij doen. De bedoeling van deze sessie is dat de jongeren geïnspireerd raken. In de derde sessie brainstormen de jongeren over een advies. Dit advies wordt vervolgens gepresenteerd aan het college en de raadsleden.

Foto: Sytze van der Veen

Waarom werkt Jong040 zo goed? Jongeren ervaren dat ze écht invloed hebben, dat er echt naar hen geluisterd wordt. Wat ook een belangrijke rol speelt is dat Jong040 een plek is waar jongeren graag zijn. Bij iedere sessie zijn pizza’s aanwezig en de sfeer is erg goed. De groep blijft bij iedere sessie verder groeien, zo ook het enthousiasme!

Het eerste advies wordt vandaag uitgebracht. Klik voor de trailer op de volgende link: https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=UjcP0KdRa4k&fbclid=IwAR... Het advies zal later op Facebook en op de SP website gedeeld worden!

Ieder jaar zullen er twee adviezen worden uitgebracht. Volg Jong040 via Facebook en Instragram om op de hoogte te blijven!

Sytze van der Veen – commissielid s.vd.veen@eindhoven.nl

Reactie toevoegen

U bent hier