h

Raadsvragen: Lange wachttijd Naturalisatieverzoek gemeente Eindhoven

26 november 2019

Raadsvragen: Lange wachttijd Naturalisatieverzoek gemeente Eindhoven

13 november jl. heeft de SP raadsvragen gesteld in verband met de lange wachttijd Naturalisatieverzoek in de gemeente Eindhoven. Vreemdelingen die Nederlander willen worden dienen zich te wenden tot de gemeente waar zij staan ingeschreven. De betreffende gemeente neemt het verzoek in behandeling en stuurt het verzoek door naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND kent voor een verzoek tot naturalisatie een wettelijke beslistermijn van 1 jaar. De beslistermijn kan met 6 maanden worden verlengd. Na deze verlenging kan de beslistermijn nog een keer met 6 maanden worden verlengd. In totaal kan de beslistermijn met 1 jaar worden verlengd. De gemiddelde wachttijd om een afspraak te krijgen bij de gemeente Eindhoven om een verzoek tot Naturalisatie in te dienen bedraagt vandaag vijf maanden (uitzonderingen daargelaten wanneer mensen de afspraak afzeggen en de plek vervuld kan worden). Dit houdt in dat een inwoner van Eindhoven in het slechtste geval ruim twee en een half jaar moet wachten voordat hij/zij Nederlander kan worden. In anderen gemeenten is er geen dergelijke wachttijd:

- Tilburg: vier tot zes weken;

- Breda: een week ;

- Amsterdam: vier weken;

- Nijmegen: vier weken;

- Utrecht: vier weken;

- Maastricht: vier weken;

- Eindhoven: 5 MAANDEN;

Vanaf 1 januari 2019 zijn er aanpassingen in de dienstverlening op het inwonersplein doorgevoerd (zie RIB). Daarin staat dat de garantie van korte wachttijden en bezuinigingen belangrijke elementen zijn geweest bij de besluitvorming (In de begroting 2019 en verder is een besparing op het Inwonersplein ingeboekt op inhuur van € 150.000,- per jaar, te realiseren door een combinatie van het inperken van de avondopenstelling naar één avond per week, één balie minder openstellen én alleen nog op afspraak werken per 1 januari 2019 (m.u.v. afhalen en spoedgevallen).

De SP is van mening dat de huidige wachttijd niet past bij onze ambitie voor een burgervriendelijke dienstverlening.

De fractie SP heeft de volgende vragen gesteld:

1. Is het college op de hoogte van deze wachttijd? Zo ja, wat heeft het college gedaan tot nu toe om deze wachttijden terug te dringen?

2. Het college is het toch met de SP eens dat 5 maanden wachten op een afspraak om het naturalisatieverzoek in te dienen getuigt van onvoldoende kwaliteit in de dienstverlening?

3. Heeft volgens het college de digitaliseren van het inwonersplein, het inperken van de avondopenstelling en één balie minder openstellen invloed op het ontstaan van deze wachttijd?

- Zo ja, wat gaat het college vanaf nu doen om deze wachttijden terug te dringen?

- Zo nee, wat is volgens het college dan de oorzaak van de steeds oplopende wachttijd om een Naturalisatieverzoek in te dienen?

U bent hier