h

Opinie Vestdijk

16 april 2019

Opinie Vestdijk

De Knip op de Vestdijk wordt weggehaald naar aanleiding van een besluit van het college. De SP is het hier niet mee eens en heeft afgelopen dinsdag nogmaals duidelijk gemaakt niet achter het besluit te staan.

 De Knip is er op de Vestdijk gekomen, omdat de luchtkwaliteit hier gevaarlijk slecht was. Volgens onderzoek van TNO is de luchtvervuiling juíst door het drastisch verminderen van het doorgaand verkeer op de Vestdijk, aantoonbaar zeer sterk verbeterd en zelfs onder de maximumnorm teruggebracht. Het is dan ook onbegrijpelijk dat juist GroenLinks ermee instemt de luchtvervuiling te laten toenemen. Zeker omdat er geen enkele goede reden hiervoor te bedenken valt.

GroenLinks beargumenteert dat het weghalen van de Knip een opmaatje is voor een autoluwe binnenstad. Als GroenLinks had vastgehouden aan de Knip, hadden ze de discussie over het autoverkeer in de binnenstad voor jaren op slot gegooid, is de redenatie. “Dan hadden we binnen de coalitie nooit meer de handen op elkaar gekregen voor óns plan, en dat is de binnenstad over vijf jaar autoluw maken” Dit is vreemd; je gaat nu meer luchtvervuiling toestaan en nu meer gezondheidsproblemen veroorzaken, om het misschien in de toekomst beter te gaan doen. Bovendien zijn er enkel intenties geuit: misschien gaan we over vijf jaar komen tot een autoluwe binnenstad, maar hoe dat moet of hoe dat concreet aangepakt wordt, blijkt nergens uit. Zelfs de genoemde vijf jaar is slechts een voornemen, maar nu eerst een succesvolle maatregel teniet doen.

De knip zorgt er juist voor dat onze binnenstad een eerste opstap maakt naar een aangenaam verblijfsklimaat voor iedereen in de stad én geeft een eerste aanzet om autogebruikers te laten wennen aan de in het toekomst liggende autovrije binnenstad. De knip zorgt er ook voor dat auto’s die niet in de binnenstad hoeven te zijn er ook niet doorheen rijden. Zo zorgt de knip voor meer ruimte voor auto’s die wel de binnenstad als bestemming hebben. Inwoners van Eindhoven zijn inmiddels gewend aan de Knip op de Vestdijk. Men neemt een andere route om op zijn bestemming aan de andere kant van de stad te komen. Waarom deze gewenning loslaten en waarom niet alvast de eerste stap die is gezet naar een autovrije binnenstad, vasthouden? Het verzet van de kortere-weg-door-de-stad forenzen, zal nu alleen maar groeien, dat blijkt immers uiterst succesvol; zelfs GroenLinks zal haar ideologische veren wel van zich afwerpen en akkoord gaan. Dat blijkt nu wel.

De winnaars zijn overduidelijk de VVD en CDA in de coalitie. Ze hebben hun verkiezingsbelofte waargemaakt; de knip is eruit. Bovendien zitten zij nergens aan vast. Het College van B&W geeft aan dat zij een autoluwe binnenstad met enkel bestemmingsverkeer beoogt. Hoe dit verwezenlijkt gaat worden en wat er gaat gebeuren als dit niet lukt, blijft onduidelijk. Waarschijnlijk wordt dit weer een nieuw dossier voor het volgende college. Ik verwacht echt niet dat na deze overwinning van de VVD en het CDA, ze de komende gemeenraadsverkiezingen met een autoluwe binnenstad als verkiezingsbelofte zullen ingaan. Het zou mij ook ten zeerste verbazen; nu de Knip weghalen om vervolgend de complete binnenstad autoluw te maken?

De Knip gaat weg en blijft weg. Of er een autoluwe binnenstad komt is nog maar zeer de vraag. Niets wijst er op dat dit een kleine stap achteruit is om een grote voorwaarts te maken. Het weghalen van de Knip is een grote sprong achterwaarts die nergens voor nodig is. Wel komt er nog een onderzoek naar de juridische consequenties van het weghalen van de Knip. Hoewel het college van mening is dat zij geen toestemming nodig heeft van de minister om de Knip weg te halen, is op aandringen toegezegd door het college dat toch gekeken gaat worden of het weghalen van de Knip (zonder daarvoor toestemming te hebben van de minister),  gevolgen heeft voor de subsidie die de gemeente heeft gekregen van het Rijk voor de Vestdijk.

Dagmar Mous

Commissielid Socialistische Partij (SP) Eindhoven

Woordvoerder Veiligheid, Evenementen, Verkeer en Mobiliteit

 

U bent hier