h

Bravoflex

30 maart 2019

Bravoflex

Eind augustus 2018 heeft de provincie in samenwerking met Hermes een toelichting gegeven op de nieuwe dienstregeling voor 2019 en de introductie van Bravoflex. Tijdens deze toelichting heeft Hermes aangegeven voornemens te zijn in de tweede fase van Bravoflex eind 2019, Bravoflex binnen de dienstregeling van 2020 uit te voeren en daarbij ook daadwerkelijk aanpassingen te doen in de reguliere buslijnen. Met andere woorden: het laten vervallen van slecht bezette reguliere busritten en de inzet van Bravoflex als alternatief. Omdat de raad de mogelijkheid heeft tot het einde van het eerste kwartaal 2019 inbreng te leveren voor de voorbereiding van de dienstregeling 2020, heeft 50Plus dinsdag 12 maart het onderwerp geagendeerd.

Tijdens deze vergadering hebben alle partijen hun zorgen kunnen uiten en zijn we gezamenlijk met de raad tot twee duidelijke afspraken gekomen. De wethouder zal op korte termijn namens het college van burgemeester en wethouders en de fracties een brief sturen aan het Tactisch Ontwikkel Team van de provincie Noord- Brabant waarin de zorgen die zijn besproken tijdens de vergadering worden geuit. Ook is afgesproken dat de wethouder een tweede bijeenkomst regelt in het tweede kwartaal 2019 waarbij Hermes en de provincie Noord- Brabant worden uitgenodigd om de evaluatie Bravoflex en de mogelijke vervolgstappen nader te bespreken.

De zorgen van de SP zitten naast de bereikbaarheid ook in de toegankelijkheid. Omdat de voorwaarden van Bravoflex nog onduidelijk zijn kan de SP nog niet achter de invoering van Bravoflex staan. Of de SP in de toekomst wel achter de invoering van Bravoflex kan staan is nog maar de vraag. Studenten en minima kunnen op dit moment met hun reisproduct geen gebruik maken van Bravoflex. Hoe dit in de toekomst wordt geregeld staat nog niet vast. Openbaar vervoer moet toegankelijk zijn voor iedereen. De SP is tegenstander van klassenscheiding en wil ook niet dat dit gestimuleerd wordt. We strijden voor een inclusieve samenleving en daarvoor is het belangrijk dat verschillende groepen in contact komen en in contact blijven met elkaar. In het openbaar vervoer heb je dit contact. In het openbaar vervoer maakt men graag een praatje met elkaar en dit moeten we in stand houden, het brengt mensen bij elkaar. De SP is tegen een dienst waar afstand wordt creëert tussen mensen.

 

Uiteraard zijn er nog meer argumenten tegen de invoering van Bravoflex zoals de hoogte van het bedrag om gebruik te mogen maken van Bravoflex. Niet alleen minima maar ook de gemiddelde burger zal het geld eerder nodig hebben om de verhoogde energierekening te kunnen betalen. Openbaar vervoer is een dienst die de burger zou moeten ondersteunen en waarbij we de burger stimuleren om gebruik te maken van het openbaar vervoer om bijvoorbeeld het autoverkeer terug te dringen.

 

Heeft u tips of wilt u graag uw mening laten horen aan ons, neem dan contact met mij op via het nummer 0646745500 of stuur een bericht naar d.mous@eindhoven.nl.

 

D. G. (Dagmar) Mous

Commissielid Socialistische Partij (SP) Eindhoven

Woordvoerder Veiligheid, Evenementen, Verkeer en Mobiliteit

 

 

U bent hier