h

Als de hulp weg is dwarrelt al het stof weer terug.

20 maart 2019

Als de hulp weg is dwarrelt al het stof weer terug.

Het is ongelofelijk dat de gemeente Eindhoven liever haar geld uitgeeft aan juridische procedures dan aan zorg.

In haar opiniverhaal “Uren of resultaat” vergelijkt wethouder Richters (Groen Links) de indicaties ‘schoon en leefbaar huis’ met het werk van een glazenwasser (ED12maart). De Eindhovense wethouderstelt dat de hoeveelheid tijd niet belangrijk is en dat het resultaat telt: schone ramen of een schoon huis. Met dit uitgangspunt zijn wij het helemaal met de wethouder eens.

Het probleem is echter dat met dit nieuwe beleid de regie gegaan is naar de zorgaanbieders. De overgrote meerderheid van de 5000 gebruikers van huishoudelijke hulp, heeft helemaal geen gesprek gehad met de gemeente in de vorm van een keukentafelgesprek met WIJ Eindhoven. In plaats daarvan kregen zij een telefoontje dat de zorgaanbieder zou langskomen met een nieuw ondersteuningsplan.

Helft

Dat ondersteuningsplan moest met de zorgaanbieder ingevuld worden. Daarna bleek dat men in veel gevallen nog maar de helft van de hulp kreeg. Om op de vergelijking met de glazenwasser terug te komen; als die elke keer een half uur doet over het schoonmaken van de ramen, gaat u toch ook klagen als hij na een kwartier vertrekt en de kozijnen niet meer meeneemt of maar de helft van de ramen lapt?

In Eindhoven zijn ruim 300 mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen deze gang van zaken. De overgrote meerderheid zijn ouderen; niet een groep die snel klaagt of juridische procedures start tegen de gemeente. Het grote probleem in dit dossier is tweeledig:

1 De takenlijst is heel kort, er staan veel minder taken in dan in andere gemeenten. Hoog stoffen mag bijvoorbeeld niet meer en de koelkast schoonmaken ook niet.

2. De vrijheid die zorgaanbieders gekregen hebben is wel heel groot; zij bepalen wat er gebeurt en hoe weinig tijd daarvoor nodig is. De takenlijst is niet af te werken in de tijd die de zorgaanbieder de huishoudelijke hulp daarvoor geeft. Want er wordt niet in tijd beschikt, maar de hulp heeft natuurlijk wel een agenda.

De mensen die bezwaar hebben gemaakt wachten in vele gevallen al meer dan een jaar (!) op afhandeling, de gemeente reageert niet. In de tussentijd vervuilen huizen. Dit heb ik dit met eigen ogen gezien. Er wordt gestofzuigd om de meubels heen. Als de hulp weg is, dwarrelt al het stof weer terug.

Deze wethouder kijkt hiervoor weg en wacht op een reactie van VWS. Maar ondertussen heeft de rechter al een aantal keren beslist dat er een beschikking op basis van uren moet zijn. Er is immers tijd nodig om een huis schoon en leefbaar te houden! Nu blijkt uit de gehouden hoorzittingen, dat er te weinig uren afgegeven worden om het werk te doen. Logischerwijs zullen er een groot aantal rechtszaken volgen om dat te krijgen waar een hulpbehoevende recht op heeft.

Wij vinden het ongelofelijk dat Eindhovenaren die afhankelijk zijn van huishoudelijke hulp, rechtszaken moeten voeren tegen de gemeente om voldoende hulp te krijgen. Deze mensen krijgen hopelijk uiteindelijk de hulp die ze nodig hebben. Maar wij vinden het ongelofelijk en ook asociaal dat de gemeente deze mensen als zo lang in het ongewisse laat en liever geld uitgeeft aan rechtszaken dan aan zorg voor mensen die dat nodig hebben.

Sylvie van Dijk

Commissielid Sociaal Domein s.van.dijk@eindhoven.nl

Deze brief heeft 16 maart in het EIndhovens Dagblad gestaan: https://www.ed.nl/mening/als-de-hulp-weg-is-dwarrelt-al-het-stof-weer-terug~a241432e/

En is een reactie op:

https://www.ed.nl/extra/beleid-huishoudelijke-hulp-in-eindhoven-is-niet-asociaal~a16cee6b/

U bent hier