h

SP blijft strijden voor betere huishoudelijke hulp

8 januari 2019

SP blijft strijden voor betere huishoudelijke hulp

Motie van treurnis voor college van Burgemeester en Wethouders

In de laatste raadsvergadering van 2018 heeft de SP de huishoudelijke hulp in Eindhoven op de agenda gezet. Dat was niet de eerste keer en het zal ook niet de laatste keer zijn. Vorig jaar is de huishoudelijke hulp veranderd: mensen krijgen niet meer te horen op hoeveel uren hulp ze recht hebben. Dat leidde in veel gevallen tot onduidelijke situaties. Ook krijgen de meeste mensen nu veel minder hulp dan vroeger. Hiertegen hebben enkele honderden Eindhovenaren bezwaar ingediend. Maar de gemeente neemt maar steeds geen besluit als antwoord op die bezwaren waardoor de bezwaarmakers veel te lang in onzekerheid zitten; sommigen al langer dan een jaar! De SP vindt dit onacceptabel en daarom staat dit  hoog op de agenda van de SP-werkgroep “zorg”. Ook heeft ons commissielid Sylvie van Dijk samen met fractievoorzitter Murat Memis het college hierover meermalen aan de tand gevoeld. Ze stelden zowel mondelinge als schriftelijke vragen en agendeerden de hulp bij het huishouden in verschillende vergaderingen van de raad. In september zei wethouder Richters nog dat alle bezwaren voor het einde van het jaar zouden zijn afgehandeld. In december kwam het college met het bericht dat dit niet gelukt was, slechts twaalf van de driehonderd bezwaarschriften waren beantwoord. Wanneer van de andere 288 mensen hun bezwaar zou worden behandeld kon of wilde het college niet zeggen.

Mensen zo lang in onzekerheid laten is onacceptabel

Deze gang van zaken vindt de SP onacceptabel: mensen moeten kunnen vertrouwen op de gemeente en niet elke keer met een kluitje in het riet worden gestuurd. Daarom diende de SP (samen met Ouderen Appel Eindhoven, D66 en DENK) een zogenaamde “motie van treurnis” in tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar. Wethouder Richters had namelijk in september een voorstel van de SP om de bezwaarmakers tussentijds tegemoet te komen verworpen. Dit deed zij met de argumentatie dat ze het beter vond de bezwaren nu snel af te handelen. Daarbij zei ze dat dit voor het einde van 2018 zou gebeuren. Daarna hoorden we een hele tijd helemaal niets en pas nadat we daar in december zelf weer navraag naar hadden gedaan liet het college ons weten dat het helemaal niet zou lukken in 2018. Dit alles stemde ons bijzonder treurig, vandaar de motie van treurnis. We hoopten met deze motie ook het college aan te sporen nu heel snel de bezwaarschriften af te handelen en de mensen te bieden waar ze recht op hebben. Helaas stemden de coalitiepartijen PvdA, GroenLinks, VVD, CDA en de partijen Leefbaar Eindhoven, 50PLUS, LPF en ChristenUnie tegen onze motie. Deze partijen vonden het blijkbaar allemaal wel best hoe het ging en beoordeelden de gang van zaken niet zo treurig als de SP. Iets wat op zich al treurig genoeg is.

Rechtszaak gewonnen

De SP wil niet dat de gemeente zo met mensen omgaat en zal blijven strijden voor goede huishoudelijke hulp en voor het fatsoenlijk behandelen van onze inwoners. Tot nu toe kregen we onvoldoende steun van andere partijen in de gemeenteraad. Maar ondertussen wordt steeds meer duidelijk dat de gemeente Eindhoven de huishoudelijke hulp niet goed voor elkaar heeft. Zo heeft de rechter onlangs uitspraak gedaan in twee zaken die Eindhovense vrouwen tegen de gemeente hadden aangespannen. De rechter besloot dat de gemeente, zolang er geen besluit is genomen over de bezwaarschriften, weer het oude aantal uren huishoudelijke hulp moet leveren. Dat is precies wat de SP (samen met D66, Ouderenappel Eindhoven en DENK) eerder dit jaar heeft voorgesteld: geef alle bezwaarmakers het oude aantal uren hulp terug zolang je nog niet weet wat de uitkomst van de bezwaarprocedure is. Dit voorstel werd van tafel geveegd omdat een meerderheid in de gemeenteraad tegen onze motie stemde. De tegenstemmers zijn wederom: PvdA, GroenLinks, CDA, ChristenUnie, 50PLUS, VVD, LPF en Leefbaar Eindhoven. Hopelijk zien deze partijen na deze uitspraken door de rechter zo langzamerhand ook in dat het college zijn beloftes niet nakomt.

Ouderenorganisaties luiden noodklok

Ondertussen krijgen veel Eindhovenaren minder huishoudelijke zorg dan ze nodig hebben en waarschijnlijk ook dan waar ze recht op hebben.

Enkele dagen geleden luidden ook de Eindhovense Ouderenorganisaties samen met vakbond FNV de noodklok. Zij vinden het niet eerlijk dat de gemeente geen duidelijkheid geeft en de mensen zo lang in onzekerheid laat. Ze wijzen erop dat mensen er slapeloze nachten van hebben en het vertrouwen in de gemeente zo helemaal kwijtraken.

Wordt vervolgd

Helaas heeft het gemeentebestuur tot nu toe de voorstellen van de SP om de hulp bij het huishouden te verbeteren afgewezen maar wij laten ons niet ontmoedigen. We gaan door met de strijd en houden u via onze website op de hoogte. Wanneer u zelf bezwaar heeft gemaakt dan komen wij graag met u in contact. U kunt ons mailen op het adres sp.fractie@eindhoven.nl

U bent hier