h

In het hol van de leeuw

6 januari 2019

In het hol van de leeuw

De ijzeren man wil uitbreiden en daarvoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Dit moet door de raad goedgekeurd worden en ook de SP heeft daar iets over te zeggen, dus om ons daarop voor te bereiden ben ik naar de bewonersavond geweest die daar onlangs plaatsvond.
 
Ik wist niet veel af van de wijk die de IJzeren Man omgeeft. Maar al snel werd duidelijk dat ik me in hét hol van de leeuw begaf. Een VVD hol om wel te verstaan en de uitbater van De IJzeren Man leek nog het minst een VVD-er.
 
De bewonersavond werd georganiseerd in het huidige restaurant van de IJzeren Man en de ontwerptekeningen die aan de muur hingen zagen er goed uit. Zij willen 1 restaurant, 1 beachclub, 1 loods en een beheerderswoning gaan bouwen en dat alles kost tussen de één en twee miljoen euro.
 
Voordat de presentatie begon, sprak ik met enkele omwoners en ik kreeg al snel het echte probleem te horen: overlast door evenementen. De IJzeren Man mag 5 evenementen per jaar houden en heeft die nodig om de uitbating van het natuurzwembad rendabel te houden. Dat zijn 5 dagen zou je zeggen. Maar ieder event heeft volgens de bewoners 1½ week op- en afbouwtijd nodig en natuurlijk zijn alle evenementen in de zomer. Daarnaast hebben ze ook last van de evenementen op de TU en de Karpendonkse Hoeve. In totaal dus best veel last. Overigens niet alleen van het geluid, maar vooral van parkeeroverlast en in mindere mate stof en confetti op de balkons.
 
De sfeer was af en toe grimmig, dan weer gemoedelijk. Harde dingen werden gezegd, maar er werd niet geschreeuwd of beledigd. Dat vond ik wel prettig. Overigens was volgens mij de SP (in dit geval de ondergetekende) de enig aanwezige partij uit de gemeenteraad.
 
Die uitbater zit daar nu ruim 30 jaar en hield een verhaal over de plannen. Die zagen er goed uit, iedereen was het daar wel mee eens. Vervolgens vertelde iemand van de gemeente hoe de procedure in zijn werk gaat. Daarna ging de discussie los. Zo kwam het verdienmodel ter sprake en de twijfels daarover. Ook de overlast van het dealen werd genoemd. Als niet-drugsgebruiker was ik helemaal niet op de hoogte van de overlast op de parkeerplaats van de IJzeren Man. Maar eigenlijk kwamen de bewoners steeds terug op die evenementen en of die dan nog wel nodig zijn. De uitbater weigerde dat overigens uit te sluiten. Over één ding was iedereen het wel eens: de gemeente was de schuldige, o.a. voor de parkeerproblematiek, een fatsoenlijke subsidie voor het natuurbad en het willen (laten) organiseren van evenementen.
 
De SP vindt dat de vergunning wel afgegeven moet worden, maar wenst wel dat de evenementen op termijn moeten verdwijnen van de IJzeren Man.
 
Bas Tromp
Fractieondersteuner SP
b.tromp@eindhoven.nl

U bent hier