h

Woningsplitsing en kamerverhuur

19 december 2018

Woningsplitsing en kamerverhuur

Eindhoven is een stad met historisch gezien veel laagbouw en ééngezinshuizen. Door onder andere de High Tech bedrijven en de universiteit is er meer en meer behoefte aan één en tweepersoonswoningen gekomen. Slimme mensen zijn in dit gat in de markt gesprongen en hebben huizen opgekocht en deze omgebouwd (al dan niet met een vergunning) naar appartementen. Sommige onder hen doen dit ter kwader trouw en worden huisjesmelkers genoemd.
 
Op zich is met het opsplitsen van huizen niets mis. Echter door de wildgroei is er niet gekeken naar de verdeling over de stad en de bijkomende overlast (met name geluid- en parkeeroverlast). Voor huisjesmelkers is de prijs en oppervlakte van de huizen van groot belang. Goedkope huizen komen meestal voor in arbeidersbuurten, waar de woningsplitsing dus ook het vaakst voorkomt. Veelal  meerdere panden in één straat. De parkeervoorziening is daar niet op afgestemd en feestende tieners is een bekend fenomeen.
 
Hoe heeft het zover kunnen komen?
 
Vroeger was er geen beleid hieromtrent. Dat was ook niet nodig want er waren er nog niet zoveel. Jammer is wel, dat een vergunning levenslang afgegeven wordt; niet op een eigenaar, maar op het pand. Later is er wel een beleid gekomen en kon het beter gereguleerd worden. Helaas is er in de wet opgenomen dat indien iemand illegaal een woning heeft gesplitst eerst gekeken moet worden naar of dit gelegaliseerd kan worden met een vergunning. Vaak krijgen zij dan alsnog een vergunning. De SP-Eindhoven is hier fel op tegen, want zo kan er in wijken waar de problemen al groot zijn nog steeds woningsplitsing toegepast worden.
 
De aanpak volgens de SP.
De SP wil dat toekomstige vergunningen verleend worden aan personen gekoppeld aan een woning. Met een maximum aantal vergunningen per persoon/gezin/bedrijf. Voor de oude gevallen moet worden gekeken of er een mogelijkheid bestaat om vergunningen in te kunnen trekken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen lukken bij misbruik of bij overtreding van de wet. Daarnaast moeten we onderzoeken of het intrekken van de vergunning ook mogelijk is bij zware overlast. 
 
De wethouder Torunoglu komt binnenkort met plannen om de woningsplitsing tegen te gaan. We verwachten dat die in januari in de raad worden besproken. De SP zal dan beoordelen of de bedachte oplossing voldoet aan onze eisen, zodat het probleem correct en voldoende tegengegaan wordt.
 
Bas Tromp
Fractieondersteuner
B.tromp@eindhoven.nl

U bent hier