h

Dankzij SP: ook in 2019 gratis met de bus voor mensen met een minimuminkomen

10 december 2018

Dankzij SP: ook in 2019 gratis met de bus voor mensen met een minimuminkomen

De afgelopen jaren konden mensen met een minimuminkomen in Eindhoven gratis met de bus. De SP vindt dat heel belangrijk omdat vervoer een basisvoorwaarde is om mee te kunnen doen in de samenleving. We waren afgelopen zomer dan ook blij om in  het coalitieakkoord van PvdA, GroenLinks, CDA en VVD te lezen dat het college ging “zoeken naar middelen om het gratis openbaar vervoer voor minima in stand te houden”.

Maar daarna werd het stil. Daarom ging onze raadsfractie vragen stellen: “hoe staat het ermee?” “Wanneer horen we iets?”. De beide wethouders (Renate Richters van armoede en Monique List van vervoer) konden ons niet geruststellen: de onderhandelingen met het busbedrijf waren vastgelopen en hadden niet tot resultaat geleid. Dat vond de SP niet acceptabel en daarom diende onze fractie, samen met de partijen 50PLUS en LPF,  begin november een motie (zie bijlage) in bij de gemeenteraad met de oproep het gratis openbaar vervoer voor de minima te continueren en zo nodig geld te halen uit de extra opbrengst van de toeristenbelasting.

Naar aanleiding van de discussie in de raad over deze motie gingen de fractievoorzitters in de gemeenteraad, waaronder onze Murat Memis, in gesprek met busvervoerder Hermes. Vervolgens trommelde ons commissielid Dagmar Mous andere fracties op om te bespreken wat we nog konden doen om het gratis busvervoer te redden. Samen met andere fracties hebben we het onderwerp opnieuw op de agenda van de raad gezet. En toen kwam vandaag het goede nieuws: het college heeft opnieuw gesproken met Hermes en nu is er overeenstemming over voortzetten van het gratis busvervoer voor Eindhovenaren met een minimuminkomen. Zeker nu het kabinet vanaf 1 januari het openbaar vervoer nog duurder gaat maken dan het al is zijn we hier heel erg blij mee. We zijn ervan overtuigd dat de druk die de SP op college en raad heeft uitgeoefend hierin een belangrijk rol heeft gespeeld.

U bent hier