h

SP bij debat over toekomst Eindhoven Airport

11 oktober 2018

SP bij debat over toekomst Eindhoven Airport

Foto: Jannie Visscher

Afgelopen woensdag 10 oktober was er een bijeenkomst in het Evoluon over de toekomst van Eindhoven Airport. Het Rijk, de provincie en de betrokken gemeenten waaronder Eindhoven presenteerden wat ze van plan zijn.

Dat was de start van een discussie tussen het vliegveld, de overheden en de betrokken inwoners van een half jaar over de toekomst van het vliegveld. Kort gezegd is het doel een antwoord te geven op de vraag of het vliegveld verder gaat groeien of niet? In dat half jaar moet er van alles worden uitgezocht, dit wordt de “proefcasus” genoemd. Er waren veel mensen op de bijeenkomst afgekomen. Op basis van slechte ervaringen in het verleden heerste er veel wantrouwen in de zaal.
Bij voorbereidende onderzoeken zijn vier scenario’s onderzocht: een scenario waarbij het vliegveld niet verder mag groeien dan nu is toegestaan en drie scenario’s waarbij sprake is van (flinke) groei. Veel mensen vroegen zich af waarom er alleen maar is gekeken naar mogelijke groei en niet naar krimp. Een van de onderzoeksrapporten gaat over de economische effecten van groei van het vliegveld. In dit onderzoek bleek alleen gekeken te zijn naar mogelijke voordelen van groei en niet naar nadelen. Wat de argwaan ook nog extra aanwakkerde was dat mensen op een erg laat moment en pas na aandringen van de gemeenteraad van Eindhoven, een uitnodiging kregen voor deze bijeenkomst.
De SP verzet zich tegen groei van ons vliegveld. We maken ons ernstige zorgen over het klimaatprobleem op aarde en dat wordt door meer vliegen alleen maar groter. Daarnaast is er de overlast voor de omwonenden van geluid en giftige stoffen die de vliegtuigen uitstoten.
Bij aanvang van de bijeenkomst maakten drie SP-ers dit duidelijk via een spandoek van het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart met de tekst “stop de luchtvaartgroei”.
Jannie Visscher, raadslid voor milieu en wonen, j.visscher@eindhoven.nl 

Meer informatie over de toekomst van vliegveld Eindhoven op de websites: samenopdehoogte.nl (van het vliegveld en de overheid) en bvm2.nl (beraad vlieghinder moet minder).

U bent hier