h

Gevolgen van nieuwe tarieven

23 oktober 2018

Gevolgen van nieuwe tarieven

De laatste twee weken heb ik, Sylvie van Dijk, gehoord dat het college nieuwe tarieven voor zorgaanbieders heeft doorgegeven, en dat dit niet goed uitpakt voor cliënten. Vitalis organiseerde een avond voor raads- en commissieleden om uit te leggen wat de gevolgen hiervan zijn.

Deze avond ging niet door omdat er maar twee aanmeldingen waren, waarvan ik er een was. ‘Wil de Eindhovense politiek het dan niet weten?’ vroeg ik me af. Zorgaanbieders die minder winst maken; prima, maar cliënten die bv beschermd wonen en geen zekerheid meer krijgen vind ik zeker niet prima. Het heeft mij een tijdje dwars gezeten, ik heb overlegd binnen de fractie wat we kunnen doen om de scherpste kantjes ervan af te krijgen Het gaat hier immers om een collegebesluit, daarop hebben we weinig invloed. Omdat niks doen voor mij geen optie was, heb ik onderstaand stuk geschreven en naar de krant gestuurd. De krant heeft dit vandaag geplaatst. Ik hoop dat de wethouder zich realiseert dat deze ‘luis in de pels’ steeds de mensen centraal zal stellen, en dat ze daar rekening mee gaat houden!

Bezuiniging treft kwetsbare groepen.

Dinsdag 23 oktober staan de nieuwe tarieven voor WMO op de agenda van het college van B en W van Eindhoven. Als de plannen ongewijzigd doorgaan dan gaat dit dramatisch uitpakken voor grote groepen kwetsbare Eindhovenaren.

Zorgaanbieders worden vanaf 1 januari 30 procent gekort in hun budget voor begeleiding. Zon grote korting moet wel tot gevolg hebben dat cliënten minder begeleiding krijgen of dat er bijvoorbeeld minder dagbesteding gaat zijn. Mensen met een verstandelijke beperking, mensen die nu begeleid wonen of begeleiding krijgen om zelfstandig te leven zijn de dupe. Zij weten zich staande te houden in onze drukke chaotische maatschappij doordat zij hierbij hulp krijgen. En die begeleiding gaat nu ernstig verminderd worden.

We horen nu al van cliënten dat ze zich een speelbal voelen van de Eindhovense politiek; er is te weinig zekerheid. Hoe helpt het iemand met een levenslange beperking dat een indicatie voor beschermd wonen nooit langer dan een jaar afgegeven kan gaan worden? Sommige cliënten zijn leerbaar, maar anderen zullen altijd de veiligheid van de woonvorm nodig hebben. Een veiligheid die zij nu dus niet meer gaan krijgen. Zekerheid en veiligheid heeft ieder mens nodig, maar deze groep kwetsbare mensen is hier extra gevoelig voor; hun geestelijke gezondheid is er zelfs van afhankelijk. Deze mensen gedijen in een veilige omgeving en dreigen te ontsporen als hun leefomgeving niet stabiel is.

Het college van PvdA, GroenLinks, CDA en VVD, vaart in de mist hebben we in de raad horen zeggen. Toch stuurt dit college mensen de afgrond in. Er is maar 1 doelstelling: beheersen van het systeem. Zonder dat er goed is onderzocht hoe het komt dat er een grote stijging is geweest in vraag naar dure 2e lijns zorg. Het college had ervoor kunnen kiezen om samen met zorgaanbieders tot bezuinigingen te komen. Nu is er een ontwikkeltafel geweest, maar de gemeente heeft toch haar eigen plan getrokken. Bezuinigingsplannen van zorgaanbieders zijn in de prullenbak beland. Dit college luistert niet, maar dicteert.

Vorige week was er een avond georganiseerd door FNV en KBO. Het ging over het beleid en de uitvoering van huishoudelijke hulp. De aanwezige politieke partijen, ook van de collegepartijen, waren daar geshockeerd over de dramatische verhalen die daar werden verteld; men was er niet van op de hoogte. Dat vond ik zeer schokkend om te ontdekken. Het kan toch niet zo zijn dat we volgend jaar weer zo zitten, maar dan met een veel grotere groep gedupeerde Eindhovenaren. Dat we dan weer zeggen: dat het beleid zo zou uitpakken wisten we niet. We kunnen het nu namelijk wel voorzien. Luister naar de cliënten, en neem de zorgaanbieders serieus. Bezuinigen moet, maar niet ten koste van kwetsbare mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen.

Sylvie van Dijk, commissielid Sociaal Domein SP

https://www.ed.nl/extra/bezuiniging-treft-kwetsbare-groepen~a43c83af/

U bent hier