h

Algemene Ledenvergadering.

25 oktober 2018

Algemene Ledenvergadering.

19 oktober 2018: De afdeling Eindhoven kwam bijeen in de algemene ledenvergadering. Alle leden kregen een kans om mee te praten over de koers van de afdeling inzake het vliegveld en over het verkiezingsprogramma van de provinciale staten. Het gaat over zaken die ons allemaal aangaan. Ook de fractie legde verantwoording af aan de leden over hun activiteiten sinds ze zijn geïnstalleerd in maart 2018. Leden kunnen uitgebreide notulen opvragen via het afdelingsbestuur.

Na zeven jaar lidmaatschap van het afdelingsbestuur, waarvan vijf jaar als afdelingsvoorzitter legt Caro Goudriaan haar taken neer. Het voorzitterschap heeft in de afgelopen jaren heel veel tijd van haar gevraagd. Vanwege persoonlijke omstandigheden kan Caro minder tijd aan de partij besteden. Daarom stapt ze uit het bestuur. Natuurlijk blijft ze wel actief.

Het filmpje van haar afscheidsspeech volgt zo snel mogelijk. Dit is wat ze gezegd heeft:

Toen ik actief werd bij de SP voelde ik me meteen thuis. Wat vond ik het fijn om te ontdekken dat er veel meer mensen zijn die zich druk maken over alle problemen in dit land. Niet vanuit hun eigen belang, maar vanuit solidariteit.

Hoe langer ik in de politiek meedraai hoe meer ik me ervan bewust ben dat alles om ons heen bepaald wordt door politici. Niet alleen de grote wereldproblemen, maar vooral heel dichtbij: Van kwaliteit van de lucht die je inademt tot aan wat er gebeurt met de drol die je uitpoept en waar je dat mag doen - overal ligt een politiek besluit onder.

Ook werd ik me ervan bewust dat we de afgelopen jaren met heel veel mensen hebben zitten slapen. Zodat een kleine elite de kans kreeg om het voor ons te bepalen en er niet meer geluisterd werd naar gewone mensen. Ik vind het belangrijk dat we er samen voor zorgen dat iedereen fijn kan wonen en leven. Ieder mens heeft recht op een plekje onder de zon. Onze partij verwoord dat als Menselijke waardigheid. Daarom moeten wij ervoor zorgen dat er goed geluisterd wordt. Daar wil ik aan blijven meewerken.

Politiek gaat over keuzes. Keuzes raken anderen. Het wordt vaak reuze ingewikkeld gemaakt. Als je er samen over praat, dan wordt het gemakkelijker. Ik vind het belangrijk dat we binnen de SP blijven praten over de politieke keuzes. Dat we ons blijven verdiepen in de gevolgen van die keuzes voor anderen en het milieu. Zodat we oplossing vinden waar alle mensen wat aan hebben. Dat is de derde waarde die ik belangrijk vind in de politiek: Gelijkwaardigheid.

Ik heb in de afgelopen jaren geleerd dat politiek hard werken is. Jezelf verdiepen. Wat mij het meeste bij blijft van deze periode is dat achter de schermen van het stadhuis, of de tweede kamer dingen anders lopen dat je van de buitenkant ziet. Er zit een hele wereld achter. Als je die wereld een beetje kent, dan snap je beter hoe je iets kunt bereiken.

Een debat om je gelijk te halen is leuk om te zien. De kracht van een goed besluit zit hem in het vinden van balans tussen mijn ideeën en de ideeën van anderen. Ik vind het heel boeiend om te horen wat er achter de mening van iemand anders zit. Samen vind je vaak een oplossing die je alleen niet had kunnen bedenken. Gelukkig is dat ook de basis van de aanpak van de SP.

Ik vond het ook weleens lastig om af te gaan op informatie die we in het stadhuis krijgen. Je gaat soms mee in het denkpatroon. En dat denkpatroon levert vaak geen goede oplossing op voor de gewone Eindhovenaar. Niet alles is wat het lijkt. Soms wordt een keuze door politici gepresenteerd, alsof er geen alternatief is. Ik hoop dat wij als SP-ers blijven nadenken. In het groot en in het klein.

Ik wil iedereen die mij gesteund heeft bedanken voor het vertrouwen. Ik stop vandaag als voorzitter. maar ik blijf Socialist.

Caro Goudriaan

U bent hier