h

STRIJD VOOR RECHTVAARDIGHEID

6 september 2018

STRIJD VOOR RECHTVAARDIGHEID

Foto: SP

Op 6 september was er opnieuw een staking in de metaal- en elektrosector.

Vier vakbonden organiseerden een stakingsbijeenkomst in het Stadswandelpark in Eindhoven. Daar kwamen medewerkers van DAF en VDL en andere bedrijven uit de regio naar toe om hun stem te laten horen.

De SP steunt deze acties van harte. Daarom kwam Bart van Kent, lid van de Tweede Kamer voor de SP, speciaal naar Eindhoven om de stakers een hart onder de riem te steken. Samen met SP-ers uit afdeling Eindhoven ging hij in gesprek met de actievoerders.

Het is niet normaal dat in ons land de regering 2 miljard euro wil weggeven aan
buitenlandse aandeelhouders en dat tegelijkertijd vakmensen moeten staken voor een goede CAO.

Het gaat de stakers niet alleen om een eerlijke beloning maar ook om zeggenschap en werkzekerheid. Ze willen dat jonge mensen een vaste baan kunnen krijgen en ouderen fatsoenlijk kunnen afbouwen. Voor nu en voor een toekomstbestendige en aantrekkelijke metaalsector. Daar zou toch iedereen het mee eens moeten zijn?

 Op de foto zie je van links naar rechts medewerker Tweede Kamerfractie Hans Boerwinkel, Tweede Kamerlid Bart van Kent (sociale zaken) Hero Sersefi (fractieondersteuner SP Eindhoven), Sylvie van Dijk (commissielid gemeenteraadsfractie Eindhoven) en zittend Jannie Visscher (raadslid SP Eindhoven).

U bent hier