h

Officiële opening Aanschotse Beemden, het duurde even maar nu hebben we ook wat!

10 september 2018

Officiële opening Aanschotse Beemden, het duurde even maar nu hebben we ook wat!

 

Foto: Birgit Peeters

Ongeveer 12 jaar geleden ontstond het idee om de ongeveer 50 ha die tussen de stadswijken Achtse Barrier en Blixembosch liggen aan te pakken. Het was de bedoeling om met verenigde krachten tot herinrichting te komen van het unieke natuurgebied de Aanschotse Beemden dat langs het riviertje de Groote Beek ligt. Na een jarenlange samenwerking tussen allerlei verenigingen, gemeente, provincie en Waterschap de Dommel is afgelopen zaterdag 8 september eindelijk, door middel van een feestelijk opening, het natuurgebied officieel aangeboden aan de bewoners van Eindhoven en andere belangstellenden. Verschillende sprekers, waaronder de wethouder voor duurzaamheid en openbare ruimte Jan van der Meer, spraken de verzamelde mensen toe bij het vlonderpad over het helofytenfilter (moerasfilter, https://nl.wikipedia.org/wiki/Helofytenfilter). Ook werd het bordje met de naam van dit vlonderpad onthuld. De naamgever van de brug en stuwende kracht voor dit project Leonhard Schrofer, voormalig stadsecoloog van de gemeente, werd flink in het zonnetje gezet.

Foto: Birgit Peeters

Naast dat het echt een prachtig wandelgebied is met verschillende soorten paden is waterbeheersing een belangrijke functie van dit gebied. Het is de bedoeling dat hemelwater, dat afkomstig is van de straten en daken in Eindhoven, zich verzamelt in het helofytenfilter zonder dat de rioleringen overbelast worden. Dit moerasfilter, dat vol zal komen te staan met rietplanten, is een groot verzamelbekken die een snelle aanwas van zeker 20.000 m3 water kan verwerken. Water dat door dit moerasfilter stroomt zal op een natuurlijke manier worden gezuiverd voordat het verder stroomt richting de Dommel en uiteindelijk in de Maas terecht zal komen.

Ook is rekening gehouden met de onschatbare cultuurhistorische waarde van dit gebied. Het cultuurlandschap wordt in ere gehouden. Door de aanplant van bossen die verschillende functies hebben en het behoud van singels die belangrijk zijn voor beheersing van water in het gebied.

Natuurlijk wordt ook niet vergeten hoe belangrijk educatie is. In het gebied kun je vele poelen vinden waar kinderen onder begeleiding waterdiertjes kunnen scheppen en bestuderen. Deze poelen zijn belangrijk voor de kikkers en salamanders die hier voorkomen. Uniek is het poelenadoptieprogramma dat ook hier resultaat heeft geboekt (Catharina spamfilter heeft een verdachte link gedetecteerd, klik om te analyseren).

Foto: Birgit Peeters

Tijdens de opening zag het extra groen door de aanwezigheid van vele vrijwilligers van IVN en KNNV. Herkenbaar aan de groene vesten, petjes en sjaaltjes was een grote groep mensen bezig met het in kaart brengen van de rijkdom van het gebied. Een zogenaamde 1000 soorten telling. Vrijwilligers van IVN, KNNV en NVvM waren bezig om de vele soorten planten, paddenstoelen, dieren en zelfs micro-organismen te inventariseren. Een verslag van deze zogenaamde 0-meting zal t.z.t. worden aangeboden aan de gemeente Eindhoven.

Tijdens een gemeenschappelijke wandeling door het gebied werd ons veel verteld over het tot stand komen van dit stukje stadsnatuur, de keuzes die zijn gemaakt en over het betrekken van omwonenden en revalidatiecentrum Blixembosch dat aan dit gebied ligt.

Foto: Birgit Peeters

 

 

Met dit project is gebleken dat een lange adem hebben loont en dat de handen ineenslaan iets heel moois kan opleveren. Wij als SP afdeling Eindhoven zullen dit soort initiatieven altijd blijven steunen en aanmoedigen.

 

Voor meer informatie over de Aanschotse Beemden kun je terecht op de website http://aanschot.acoweb.nl/

 

Birgit Peeters

Fractieondersteuner

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier