h

Anafalbetisme in Eindhoven

17 september 2018

Anafalbetisme in Eindhoven

Foto: Janet en Janneke van Ster College en Birgit van SP Eindhoven

Wat gaat het toch goed met onze economie de laatste tijd en wat is Eindhoven toch booming. We leven in een tijd waarin veel mogelijk is en veel mensen bezig zijn om alles uit het leven te halen. Wie verwacht er dan dat 10% van de Eindhovenaren analfabeet of laaggeletterd is? Dat zijn meer dan 20.000 mensen! Mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven en daarom vaak niet volledig mee kunnen in onze snel ontwikkelende en veranderende maatschappij. Een maatschappij waarin door velen wordt gestreefd naar inclusiviteit.

Iedereen telt mee!

Mensen die niet kunnen lezen en regelmatig afhankelijk zijn van anderen om geïnformeerd te worden tellen net zo goed mee, maar missen veel. Vaak hebben ze niet de moed om toe te geven dat ze niet kunnen lezen, maar zijn ze kunstenaars in het verbloemen. Het niet (goed) kunnen lezen kan vele gevolgen hebben. Niet voldoende geïnformeerd zijn, omdat je bijvoorbeeld brieven niet kunt lezen, kan voor grote problemen zorgen. Denk maar aan informatie die je toegestuurd krijgt van overheidsinstanties, banken, de school waar een kind naartoe gaat. Waarschijnlijk is het hele probleem van oplopende schulden regelmatig te wijten aan niet kunnen lezen of niet begrijpen van de moeilijke teksten, in brieven.

Week van de alfabetisering

De week van 3 september was de week van de alfabetisering. In Eindhoven en daarbuiten kon je gedurende de week allerlei activiteiten bezoeken die als doel hadden analfabetisme onder de aandacht te brengen. Ook wij, Sylvie van Dijk en ondergetekende, hebben een activiteit bezocht in het kader van de alfabetisering. Vrijdag 7 september zijn we naar het Ster College aan de Ruysdaelbaan gegaan. Medewerkers van het Ster College waren aanwezig om belangstellenden te informeren en laten deelnemen aan verschillende taalactiviteiten en workshops op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden. Ter plekke hebben wij vooral gesproken met Janet van Eijs van het Ster College (onderdeel van het Summa College). Belangrijkste onderwerp van gesprek was toch wel het feit dat het moeilijk is om mensen naar de verschillende cursussen te krijgen. De drempel blijkt hoog, schaamte en ontkenning zijn vaak de redenen om geen hulp te zoeken. Angst voor stigmatisering of beoordeling ligt op de loer. Op zich weten de mensen met een immigratieachtergrond de weg naar taalcursussen nog wel te vinden. Het is moeilijker om de mensen met een Nederlandse achtergrond, die analfabeet of laaggeletterd zijn, zover te krijgen dat ze zich aanmelden voor de cursussen. Cursussen die niet alleen door het Ster College worden verzorgd. In Eindhoven alleen al, kun je kiezen uit meerdere aanbieders van taalcursussen. Als mensen al zover zijn dat ze besloten hebben om te leren lezen en schrijven, is er nog de zoektocht naar de beste cursus. Iets wat niet makkelijk is als je niet kunt lezen… Versnippering van deze basiseducatie is een groot probleem in Eindhoven. Het Ster College is al zover dat ze de mensen zelf gaan opzoeken. Door zichzelf zichtbaar te presenteren bij de voedsel- en kledingbank hopen ze mensen die graag (beter) willen leren lezen en schrijven te bereiken. Verder worden er de komende tijd op verschillende plaatsen in de stad taalpunten opgericht. Locaties in de stad die bemenst worden door vrijwilligers en georganiseerd zijn door het DigiTaalhuis. Het DigiTaalhuis is een initiatief van Gemeente Eindhoven, Ster College en bibliotheek. Janet noemt zichzelf een ‘mobiel taalpunt’. Zij maakt zichzelf

zichtbaar in verschillende wijken en is zelfs bereid om mensen thuis te bezoeken. Een taalpunt kan helpen bij het zoeken naar een passende cursus, opdat mensen niet verdwalen in het oerwoud van aanbieders en mogelijkheden.

Informatiepunt

Minpuntje is er nog wel. Om mee te kunnen doen met een taalcursus moet een formulier worden ingevuld. Dat is wettelijk verplicht omdat de cursussen worden gesubsidieerd. Maar ja, als je analfabeet bent heb je toch wel een probleempje lijkt ons. Aan een oplossing is gelukkig gedacht. Op de locatie Blécourtstraat van het Ster College is iedere ochtend, door de week, een informatiepunt geopend waar mensen hulp kunnen krijgen bij het invullen van de formulieren.

Wij als SP zien het als onze taak dat we proberen analfabetisme en laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen bij de gemeenteraad en het College. Informatie over en coördinatie van basiseducatie (maar ook inburgering) moet opnieuw bekeken worden. Er is nog veel winst te behalen hiermee. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat we echt een inclusieve maatschappij worden. Een samenleving waarin iedereen mee telt en waarin het niet (goed) kunnen lezen en schrijven geen obstakel mag zijn voor optimale deelname aan deze samenleving.

Birgit Peeters

SP Eindhoven

U bent hier