h

Uit de gemeenteraad: zoektocht naar nieuw buurthuis voor Zuidwest Stratum en voorstel van provincie om Nuenen en Eindhoven samen te voegen.

31 augustus 2018

Uit de gemeenteraad: zoektocht naar nieuw buurthuis voor Zuidwest Stratum en voorstel van provincie om Nuenen en Eindhoven samen te voegen.

Foto: JMHNK

Na een warme zomer is de SP-fractie op 20 augustus weer begonnen met haar raadswerk. Na voorbereidende bijeenkomsten in de week daaraan voorafgaand was er op 28 augustus weer een vergadering van de gemeenteraad. Op de agenda stonden twee belangrijke onderwerpen. Hieronder kunt u lezen hoe de besluitvorming hierover is gegaan. De volgende gemeenteraadsvergadering is op 11 september.

 

 

Burgerinitiatief nieuw buurthuis in Stratum

Bewoners uit de buurt rond het Gerardusplein in Stratum wachten al jarenlang op een nieuw buurthuis. Omdat het maar niet opschiet hebben ze zelf het initiatief genomen. Ze hebben een plan ontwikkeld om de oude St. Josefschool in de Geraniumstraat om te bouwen tot nieuw buurthuis. In de gemeenteraad is echter geen meerderheid die dit voorstel ondersteunt. Ook het college van BenW ziet het niet zitten omdat dit plan de gemeente veel geld zou kosten. Maar alle moeite van de bewoners is gelukkig niet voor niets geweest. De gemeenteraad heeft een motie aangenomen waarin burgemeester en wethouders wordt opgedragen om, samen met de bewoners, nu echt op zoek te gaan naar een plek en mogelijkheid voor een nieuw buurtontmoetingscentrum. De SP heeft deze motie mede-ingediend en is blij dat er nu serieus werk van gemaakt gaat worden. Aan het einde van dit jaar moeten de resultaten van de zoektocht aan de gemeenteraad worden voorgelegd zodat de raad er in januari 2019 over kan spreken. De SP-fractie volgt de ontwikkelingen op de voet en zal als er nieuws is hierover via de website communiceren.

 

Zorgvuldig omgaan met de wensen en belangen van inwoners van Nuenen, Gerwen en Nederwetten en Eindhoven

De provincie wil dat de gemeenten Nuenen ca. en Eindhoven gaan fuseren en heeft de beide gemeenteraden gevraagd om een reactie op dit voornemen. Of de fusie ook werkelijk doorgaat is nu nog niet bekend maar de SP-fractie wil de kans niet voorbij laten gaan om haar mening te geven.

Belangrijk voor de SP is wat de betrokken inwoners er zelf van vinden. Dat is in het verleden al onderzocht door de provincie. Er zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd waar mensen hun zegje konden doen. In oktober houdt de gemeente Nuenen ca. nog een referendum onder haar inwoners.

In de zienswijze van de gemeente Eindhoven wordt verwezen naar wat in Eindhoven belangrijke uitgangspunten en kernwaarden zijn voor het geval de samenvoeging doorgaat. Het gaat dan bijvoorbeeld om draagvlak bij de inwoners, aansluiten bij behoeften en identiteiten van gemeenschappen en inwoners op niveau van wijk, buurt, dorp, stadsdeel enz. en democratische legitimiteit. De SP heeft voorgesteld om deze belangrijke punten ook expliciet op te schrijven in de brief aan het provinciebestuur. Helaas kregen we hiervoor geen steun van de rest van de raad. Ook al staat het nu niet letterlijk in die brief, het is wel bevestigd door de hele raad en door het college.

Als dat in de toekomst nodig mocht zijn zal onze fractie de gemeenteraad hieraan herinneren!

Reactie toevoegen

U bent hier