h

Raadsvoorstel Beheersing 2e lijn.

12 juli 2018

Raadsvoorstel Beheersing 2e lijn.

En toen lag daar, een paar weken terug het Raadsvoorstel Beheersing 2e lijn, voor mijn neus. Ik schrok ervan, het ging over duwen van de 2e naar de 1e lijn en duwen van de 1e naar de 0e lijn. De kosten moesten beheerst worden, en dat klopt uiteraard, maar waar waren de mensen gebleven in dit raadsvoorstel?

Waarom staat er niet in welke gevolgen dit heeft, en welke mensen hiervan last gaan hebben? Er staat veel ambtelijke taal in het stuk, zoals ‘”niemand door de bodem laten zakken” en “op crisis wordt niet bezuinigd”. Deze woorden zijn weinig geruststellend. Want: budgetplafonds worden de norm, maar, wat gebeurt er als dat plafond bereikt is? Er werd gesproken over het Servicebureau, die moeten indicaties gaan afgeven. Maar hoe ze dat gaan doen is onduidelijk.

Samen met Sytze, de fractie en  de Werkgroep Zorg, hebben we de commissie-avonden voorbereid. Ik heb gesproken met WIJ-Eindhoven om te horen hoe zij ertegenover stonden. We hebben vele technische vragen gesteld, zowel in de commissies als via mail. Antwoorden die we kregen stelden ons niet echt gerust. Er wordt veel bezuinigd en beheersing van het systeem is het belangrijkste doel. We leerden dat contractmanagers  de budgetplafonds in de gaten gaan houden en daarop  ‘sturen’. We leerden dat het servicebureau kostenneutraal zou zijn, maar nergens staat hoe gaan ze dat dan doen? We leerden dat de treeknormen, die de wachttijden moeten beperken, overschreden konden worden.

Allemaal zaken waarvan wij uiteraard niet blij worden.

We wilden de menselijke maat in het Raadsvoorstel brengen. Daarom hebben we samen met D66 een amendement ingediend over het vasthouden aan de treeknormen. Dit is uiteindelijk in de Raad aangenomen. Dus er zijn nu wel budgetplafonds, maar Eindhovenaren die zorg nodig hebben, hoeven, niet langer op zorg te wachten dan dat de norm voorschrijft.

De motie die we indienden omdat we meer duidelijkheid wilden over bevoegdheden van het Servicebureau voordat het zou starten, heeft het helaas niet gehaald. Zowel het overschrijden van de treeknormen als het functioneren van het servicebureau, gaan wij scherp in de gaten houden!

De SP heeft tegen het voorstel gestemd.

 

Sylvie van Dijk, commissielid Sociaal Domein SP Eindhoven

 

Reactie toevoegen

U bent hier