h

Jaarrekening 2017 besproken in gemeenteraad

10 juli 2018

Jaarrekening 2017 besproken in gemeenteraad

Foto: Jannie Visscher

In de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie stonden het jaarverslag en de jaarrekening over 2017 op de agenda. Namens de SP heeft Jannie Visscher het woord gevoerd. Zij blikte terug en ook een beetje vooruit naar de toekomst. In 2017 zijn veel dingen tot stand gekomen waar de SP tevreden over is.

Diversiteit

Zo is er een serieus begin gemaakt om van de gemeentelijke organisatie een betere afspiegeling van de Eindhovense bevolking te maken. Momenteel kent het personeelsbestand van de gemeente veel minder diversiteit dan de inwoners van de stad. De Universiteit van Tilburg heeft onderzoek gedaan naar het personeelsbeleid en goede suggesties gedaan om dit te verbeteren. Die verbeteringen worden nu doorgevoerd. Op een verzoek van de SP beloofde wethouder Marcel Oosterveer dat direct na de zomervakantie de voortgang van de verbeteringen aan de gemeenteraad gerapporteerd wordt. De SP is heel benieuwd!

Duurzaamheid

De SP hecht veel waarde aan een gezonde leefomgeving voor de Eindhovenaren, niet alleen hier en nu maar ook voor de toekomst van onze kinderen. In 2017 heeft het gemeentebestuur de meeste voorgenomen acties en projecten gericht op duurzaamheid volgens planning uitgevoerd en dat is mooi.

In het jaarverslag 2017 staat te lezen dat een andere inrichting van de Vestdijk, waarbij het doorgaande autoverkeer ontmoedigd wordt, noodzakelijk is om de luchtvervuiling ter plekke aan te pakken MAAR dat het nieuwe college nu toch nog eens een keer wil onderzoeken of een “knip” in de Vestdijk wel nodig is. Het college beloofde eind mei nog dat voor het begin van de zomer op deze vraag een antwoord komt maar nu is dat opeens uitgesteld tot begin 2019. Nog maar een maand na de start komt het college al terug op deze gedane belofte.

Tevreden is de SP over het succes dat is behaald in de Hofstraat. Daar is de rijksoverheid nu bezig om bij de woningen die veel overlast ondervinden van het sterk toegenomen treinverkeer gevelisolatie aan te brengen. De SP steunde in de vergadering een motie van het CDA waarin de wethouder gevraagd wordt om goed te volgen of die gevelisolatie de overlast voldoende gaat verminderen. Wethouder Jan vd Meer heeft op deze vraag gelukkig “ja” gezegd. Hij laat na afloop onderzoeken of de isolatie ook echt helpt!

Zorg en ondersteuning

We hebben aangegeven blij te zijn dat de gemeente, ondanks de toenemende tekorten, in 2017 steeds heeft gewerkt vanuit het principe dat “iedereen die zorg nodig heeft deze zorg ook krijgt”. Verder hebben we aan wethouder Renate Richters gevraagd om te onderzoeken of er meer “opvoedondersteuning” kan worden geboden aan pleegouders. Hopelijk helpt dit om meer pleeggezinnen te vinden want die zijn hard nodig in Eindhoven. Wethouder Richters heeft ons beloofd dit inderdaad te gaan onderzoeken. Verder hebben we over de tekorten in de zorg uitvoerig gesproken bij een ander punt op de agenda van de vergadering; daarom heeft de SP er bij de jaarrekening niet veel over gezegd.

Sport

Nadat de gemeenteraad de sportvisie had vastgesteld is in 2017 een uitvoeringsprogramma sport gemaakt onder leiding van SP-wethouder Jakob Wedemeijer. Op basis hiervan krijgen sportverenigingen ondersteuning bij hun verdere ontwikkeling en is er meer aandacht voor (urban) sport en bewegen in de openbare ruimte en in de woonwijken. Mooi was ook de totstandkoming van het “Totaalplan Voetbal” en het raadsbesluit tot omvorming van de Tongelreep tot een familiezwembad.

Tot zover een greep uit het jaarverslag over 2017. Het laatste jaar dat de SP deel uitmaakte van de coalitie. Nu we geen deel meer uitmaken van het college werken we aan de SP-idealen vanuit de gemeenteraad.

Reactie toevoegen

U bent hier