h

Sprinkhaankapitalisten vernietigen onze oogst; de woningnood anno 2018

22 april 2018

Sprinkhaankapitalisten vernietigen onze oogst; de woningnood anno 2018

Foto: Marcel Lathouwes

De Socialistische Partij heeft twee universiteiten de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de betaalbaarheid van huur- en koopwoningen en de rol van het fenomeen 'buy-to-let' hierin. Kapitaalkrachtige investeerders en beleggers – die niets van doen hebben met medezeggenschap, betaalbare huisvesting en sociale samenhang – kopen (nieuwbouw-) woningen in grote getallen op. Puur uit het belang om grote financiële winsten te boeken. De lokale woningmarkt is al overspannen, dus moeten we het dergelijke kapitalisten niet toelaten om de prijzen verder op te drijven. Woningzoekenden verdienen een eerlijke kans op een betaalbare woning.

De gemeente moet hiervoor de handen uit de mouwen steken. De SP zet hier in ieder geval vol op in. We maken dit op alle fronten aanhangig. Bijvoorbeeld bij het nieuw aan te treden College van B&W en in de gemeenteraad. Wij zijn echter niet de enige gemeente waar dit speelt. Een navolging elders is noodzakelijk.

In het Eindhovens Dagblad wordt eveneens, meermaals dit probleem benoemd. Zo ook op vrijdag 13 april j.l., in het artikel 'Huizenprijzen blijven stijgen'. Daarin wordt het kwartaalrapportage van Van Santvoort Makelaars nog eens aangehaald. Eén van de grootste en gerenommeerde makelaars uit deze regio geeft te kennen dat tien procent van de Eindhovense woningen voor de neuzen van starters en senioren wordt weggekaapt, door investeerders en beleggingsmaatschappijen. In het centrum is dat zelfs meer dan 50 procent van alle appartementen. Meer dan de helft komt dus in handen van mensen en bedrijven die er niet gaan wonen, maar er winst uit willen behalen door het nadien door te verkopen, tegen exorbitante prijzen.

Kortom, een verziekte markt waarin we bescherming moeten bieden aan onze woningzoekenden.

Vrijwel alle huizen zijn een thuis voor mensen.

Hieronder leest u de schriftelijke vragen, die de SP-fractie aan het College van B&W heeft gesteld:

1. Kent u het genoemde fenomeen, waarbinnen investeerders en beleggers woningen opkopen om deze vervolgens door te verkopen en/of te verhuren tegen hogere bedragen? Wat vind u van dit fenomeen?

2. Denkt u dat de lokale woningmarkt gediend wordt door het toelaten van dit type beleggers en investeerders?

3. Wilt u, net als de SP, de lokale woningmarkt op dit terrein beter reguleren zodat de lokale doelgroepen aan woningzoekenden beter worden gediend? Graag een uitvoerig antwoord.

4. Bent u voornemens om een onderzoek te verrichten naar hoe u op fiscale en op niet-fiscale wijzen deze sprinkhaankapitalisten weet te weren, ten gunste van de doelgroepen 'lagere middeninkomens' en 'middeninkomens'?

5. Bent u voornemens om in dit onderzoek in ieder geval mee te nemen hoe u dit type beleggers en investeerders kunt weren, middels het instellen van een woningplicht waarbij kopers van vastgoed verplicht zijn om er zelf te gaan wonen, of een eerstelijns familielid er te laten wonen?

6. Bent u voornemens om in dit onderzoek in ieder geval mee te nemen hoe u dit type beleggers en investeerders kunt weren, middels het instellen van eisen omtrent 'binding met de regio', waarin u vooral voorrang geeft aan potentiële kopers die regionaal betrokken zijn of in de regio woonachtig willen zijn?

7. Bent u voornemens om in dit onderzoek in ieder geval mee te nemen hoe u dit type beleggers en investeerders kunt weren door het stellen van voorwaarden aan de prijs-kwaliteitsverhouding van nieuwbouwwoningen, door bijvoorbeeld te kijken naar het woningwaarderingsstelsel en het bijbehorende puntensysteem?

8. Bent u voornemens om te onderzoeken hoe het invoeren van een kettingbeding bij de verkoop van sociale huurwoningen aan beleggers, waarbij de toekomstige huurprijs wordt begrensd, kan dienen om mede te veroorzaken dat dit type investeerders en beleggers kunnen worden geweerd en woningen onder een fatsoenlijke prijs op de markt komen?

9. Bent u voornemens om in dit onderzoek in ieder geval mee te nemen hoe u samen met andere (studenten-)steden binnen en buiten Noord Brabant – en de andere gemeenten in de Metropool Regio Eindhoven – kunt optrekken om de genoemde beleggers en investeerders ficaal en niet-fiscaal te ontmoedigen onze woningmarkten te betreden?

Marcel Lathouwers,

SP Eindhoven

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier