h

SP en VVD organiseren informatieavond over Sustainable Development Goals

13 februari 2018

SP en VVD organiseren informatieavond over Sustainable Development Goals

De fracties van de SP en de VVD organiseren op dinsdag 27 februari een informatieavond over de Sustainable Development Goals (SDG) van de VN, ook wel Global Goals genoemd. De 17 Global Goals zijn mondiale uitdagingen die op een zeer breed terrein liggen. De doelen gaan over energie, klimaat, banen, woningbouw, duurzame steden, armoede, diversiteit, uitbannen van ongelijkheid.

Nederland heeft zich verbonden aan deze Global Goals samen met bijna alle andere landen in de wereld. Gezien de thema's moeten de gemeenten worden betrokken bij de uitvoering. De Global Goals krijgen landelijk steeds meer aandacht. Uiteenlopende organisaties zoals VNG, provincie, CBS, ondernemingen en een aantal gemeenten gebruiken de goals als referentiekader of richtlijn voor beleid. De Algemene Rekenkamer, CBS, PWC en E&Y doen onderzoek en ontwikkelen instrumenten voor publieke en private partijen om hun bijdragen aan de Global Goals inzichtelijk te maken en te verantwoorden.

Eindhoven, een internationaal georiënteerde stad met inwoners uit alle delen van de wereld, met bedrijven en kennisinstellingen die samenwerken met partners in alle continenten erkent zijn verantwoordelijkheden in de wereld zoals die zijn neergelegd in de 17 Global Goals. Eindhoven doet al veel aan de Global Goals, wil dat graag inzichtelijk maken en hoopt kennis te delen met andere partijen. De krachten bundelen voor de Global Goals, kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan het versterken van een lokale en mondiale duurzame en veerkrachtige samenleving.

Daarom vinden SP en VVD dat het tijd is voor een verkenning die zicht geeft op de mogelijkheden om in de komende jaren in Eindhoven de Global Goals beter te benutten voor de eigen beleidsontwikkeling. In het bijzonder zou deze verkenning aanknopingspunten moeten opleveren voor de nieuwe raad.
Concrete vragen voor de A-avond zijn:

  1. Wat doet Eindhoven met de Global Goals en welke kansen liggen er nog?
  2. Is er al iets te zeggen over hoe Eindhoven scoort t.a.v. de Global Goals? (Wordt er al gemeten? Zo ja, wat?)
  3. Wat kan de gemeentelijke organisatie nog meer met de Global Goals?

We willen een diverse groep Eindhovenaren (van bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties) uitnodigen die kunnen vertellen wat de Global Goalsvoor hun betekenen zodat de raad kan verkennen wat we als gemeente met de Global Goals kunnen en willen doen.

De voorlopige agenda van de avond ziet er als volgt uit:

  1. Philips: Jan-Willem Scheijgrond – Head of Global Government Affairs (nog niet definitief bevestigd)
  2. Stichting The Art of Living Eindhoven: Divya Dimple – also communications professional for Philips
  3. CBS: Robert Hermans – directeur CBS Urban Data Centers
  4. Ambtenaar gemeente Oss: Gemeente Oss is dit jaar de gemeente die het meest heeft gedaan voor de Global Goals.

De avond over Sustainable Development Goals wordt georganiseerd op 27 februari vanaf 20:15 uur in het stadhuis.

Reactie toevoegen

U bent hier