h

GGzE in Mariënhage: Waar blijft de Samenspraak?

19 februari 2018

GGzE in Mariënhage: Waar blijft de Samenspraak?

In het Eindhovens Dagblad van vrijdag 9 februari staat geschreven dat het GGzE twee vleugels van Mariënhage huurt voor haar cliënten. In dezelfde krant staat te lezen dat omwonenden voor een voldongen feit lijken te staan. Zij zijn niet bij de plannen betrokken. De SP stelde raadsvragen. Bij navraag in de buurt kwam de SP erachter dat het GGzE de omwonenden een brief heeft verstuurd. Op 8 februari ligt er bij vele omwonenden 'een soort glossy' op de deurmat, waarin wordt vermeld dat ze de twee vleugels voor 5 jaar huurt. 'Nogal een onderneming', meent SP-raadslid Marcel Lathouwers.

De bezorgde buren geven aan dat er in dit kleine buurtje, midden in de stad, al een behoorlijke sociale druk ligt. Zo zijn er vele sociale huurwoningen in de buurt, waar ex-vluchtelingen wonen, waar mensen wonen die de aandacht genieten van sociaal-maatschappelijk werk en waar mensen wonen met psychische beperkingen. Vanwege overlast in de openbare ruimte zijn in het verleden de bankjes uit de buurt weggehaald en zijn er 'pinnen' op muurtjes geplaatst, zodat men er niet meer kan 'hangen' of er de nacht door kan brengen. Ook woningsplitsing en kamerbewoning geeft in dit buurtje de nodige sociale druk.

'Het is allemaal nog te behappen, maar wat krijgen we erbij? Twee vleugels worden er voor 5 jaar gehuurd, dat is nogal een enorme orde van grootte. En dat terwijl GGzE aangeeft nog niet te weten wat ze ermee wil. Ondertussen rijden er werkbusjes af en aan met spullen en gereedschappen'.

Ook hier worden bewoners wederom voor voldongen feiten gesteld. Elders in de stad waren het projectontwikkelaars die omwonenden niet, of slecht, bij de planontwikkeling betrokken. Hier gaat het om een gerenommeerde sociale instelling. Samenspraak loopt spaak.

De SP vind dat het betrekken van omwonenden bij ontwikkelingen in de stad van grote waarde is. Samenspraak gaat vaak goed, maar naar ons idee veel te vaak niet. Als het dan mis gaat, dan gaat het ook rigoureus mis. Als men voorafgaand aan een vorm van Samenspraak voor de neus wordt gestoten, dan brengt dat weinig goeds voor het verdere proces en het draagvlak.

Daarom stelde de SP de dag erop al raadsvragen om helder te krijgen wat de GGzE nu eigenlijk wil beginnen en of alle vergunningen rond zijn, maar ook of dat aan alle voorwaarden wordt voldaan.

De belangrijkste voorwaarde voor de SP is dat de omwonenden in een vroeg stadium bij de plannen worden betrokken. Als in een 'glossy' een uitnodiging wordt verstuurd om op een 'informatieavond' te komen, dan getuigt dat niet van enig samenspraak, oftewel: Het betrekken van de omwonenden. “Dit klinkt ons in de oren alsof de omwonenden iets voorgeschoteld krijgen, waarin ze alleen nog maar kunnen aangeven welke vorm van opvang er voor de cliënten van het GGzE wordt gerealiseerd, maar niet de vraag of er überhaupt wel draagvlak voor is in de buurt. Laat staan onder welke voorwaarden alle betrokkenen er alles aan gelegen laten om deze cliënten er 'zachtjes te laten landen'”, aldus SP-raadslid Marcel Lathouwers.

Uiteraard vindt de SP dat álle Eindhovenaren een plekje verdienen in deze mooie stad. Zeker ook de kwetsbaren. Het feit blijft bestaan dat er wederom voorbij wordt gegaan aan een deugdelijke samenspraak met omwonenden. Op korte termijn verwachten we de antwoorden van het College van B&W.

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier