h

Wethouder biedt petitie 'Meer geld voor jeugdzorg' aan aan Tweede Kamer

10 december 2017

Wethouder biedt petitie 'Meer geld voor jeugdzorg' aan aan Tweede Kamer

Foto: SP

Op 4 december vertrok uit Eindhoven een bus vol mensen uit Eindhoven, Helmond en omgeving naar Den Haag om daar een petitie aan te bieden aan de Tweede Kamerleden met een oproep om meer geld beschikbaar te stellen voor jeugdzorg. Op deze dag behandelde de Tweede Kamer namelijk de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Doel van de petitie is om ervoor te zorgen dat jongeren en gezinnen op tijd goede zorg krijgen wanneer dat nodig is, en om te voorkomen dat kinderen eerst op een lange wachtlijst komen voordat ze hulp krijgen. De groep van de aanbieders van de petitie bestond uit wethouders (met onze wethouder Jannie Visscher), zorgaanbieders en jongeren. SP-kamerlid Nine Kooiman diende op diezelfde dag een motie in om de minister te bewegen dat extra geld ook echt vrij te maken.

Foto: SP

In Eindhoven zijn er financiële tekorten in de jeugdzorg. Het ministerie heeft in 2015 de jeugdzorgtaken overgedragen aan gemeenten maar tegelijkertijd een flink deel van het budget wegbezuinigd. Omdat deze problemen mede worden veroorzaakt door de rijksoverheid nam de gemeenteraad in Eindhoven een SP-motie aan die oproept om bij het ministerie om meer geld te vragen.

Niet alleen Eindhoven maar in heel Nederland hebben gemeenten veel te weinig geld om de jeugdzorg goed uit te kunnen blijven voeren. In onze regio Zuidoost-Brabant hebben bijna alle gemeenten te kampen met (soms grote) tekorten.

Reactie toevoegen

U bent hier