h

Het groencafé: over de uitdaging voor onze stad

5 oktober 2017

Het groencafé: over de uitdaging voor onze stad

Foto: Sytze van der Veen

Onze stad staat voor een grote uitdaging. Het leven in het centrum van Eindhoven staat gelijk aan het roken van 7 sigaretten per dag. Een kind dat opgroeit in het centrum van Eindhoven en hier blijft wonen tot na zijn tienerjaren, zal gemiddeld 3 jaar eerder sterven ten gevolge van de luchtkwaliteit.

Dit probleem creëert voor ons een grote uitdaging. De SP staat voor een groene stad. We mogen de volgende generaties niet opzadelen met zo’n groot probleem. Omdat wij niet de enigen zijn die zich  zorgen maken, en we ook zeker niet de meest kundige zijn op dit gebied, zijn Joost, Riny en ik, Sytze, naar het Groencafé gegaan van Trefpunt Groen Eindhoven (TGE). We zijn hier gaan luisteren naar een groot aantal organisaties die zich hiermee bezig houden.

Uit de bijeenkomst bleek al snel dat er iets moest gebeuren. “Het is vijf over twaalf” zo sprak Joop van Hout, Coördinator van het TGE. Met de aanwezigen, die achtergronden kenden van de politiek tot het bedrijfsleven en van “gewone” Eindhovense burger tot vrijwilliger bij een groen initiatief, zijn we flink aan het brainstormen geraakt. Er zijn vele contacten gelegd en goede plannen bedacht.

Wij hebben als SP ontzettend veel geleerd van het Groencafé. In 2018 doen we weer mee in de gemeenteraadsverkiezingen. We willen niet alleen de juiste idealen hebben, we vinden het ook belangrijk dat we weten waarover we het hebben. Initiatieven als het Groencafé helpen ons om op de meest effectieve manier beleid mee te vormen. We zijn erg onder de indruk van de werkzaamheden van het TGE en zullen de organisatie blijven volgen.

Reactie toevoegen

U bent hier