h

Buurten in Gestel

12 september 2017

Buurten in Gestel

Foto: Caro Goudriaan

Op 9 september 2017 is een groep SP-ers gaan buurten in Gestel om te horen wat er leeft in de wijk. In de omgeving van Schubertlaan hebben we gewoon aangebeld. We hebben gevraagd wat de gemeente nu eindelijk eens moet weten over de buurt. En we hebben gevraagd wat men in ons verkiezingsprogramma terug wil zien. Het werden boeiende gesprekken.

 

We gaan direct melding maken via de fractie over het groenonderhoud in de buurt. Meerdere wijkbewoners hebben de gemeente ingeseind over de doodzieke bomen. Die zouden moeten worden omgehaald om te voorkomen dat vallende dode takken schade aanrichten. Het is voor een leek te zien dat dit niet goed is. We hebben een foto gemaakt van de situatie.

Er waren meer vragen over de onderhoud van het groen.  Hoe vaak wordt het zandbakzand eigenlijk verschoond en kan er meer speelgelegenheid voor de kinderen komen. Ook vroegen mensen die met een scootmobiel op weg moeten of de fietspaden, stoepen en achterpoortjes  beter onderhouden kunnen worden, zodat ze veilig over straat kunnen. Bij de nieuwbouw aan de Karel de Grotelaan is er iets aan het fietspad veranderd. Dit heeft volgens een buurtbewoner een onveilige situatie tot gevolg. We gaan dat nader onderzoeken.

 

Opvallend veel mensen zijn tevreden over hun buurt en hun buren.  Enkele mensen maken zich zorgen over hun huis. De huizen zijn slecht en zouden gesloopt worden en daarna toch weer niet. Met een kleine renovatie kunnen mensen er nog een poos blijven wonen. Dat is volgens de bewoners tekenend voor het beleid van de gemeente en de woningbouwvereniging; Die beloven dingen en dan toch weer niet. Mensen willen graag duidelijkheid.

 

Een paar mensen vertelden dat ze gebruik hebben gemaakt van WMO-zorg of kinder-armoederegelingen van de gemeente. Zij zijn hier erg over te spreken. Dankzij de regeling kunnen ze meedoen. Deze mensen maken zich wel zorgen wat er gaat gebeuren als Eindhoven hierop gaat bezuinigen.

 

Zo waren er meer ideeën en vragen. Alles is opgeschreven en wordt besproken in de fractie van de SP. Op 26 oktober is er een buurtbezoek van de fractie. Dan zullen ze hier zeker op terugkomen.

 

Caro Goudriaan

Reactie toevoegen

U bent hier