h

Zonneparken op bedrijventerreinen stap dichterbij

8 april 2017

Zonneparken op bedrijventerreinen stap dichterbij

Foto: Nuon

De regionale bedrijventerreinen zijn herzien op functionaliteit en waarde. Sommige terreinen zijn "on hold" gezet. Sommige doen geen dienst meer als bedrijventerrein. In Eindhoven gaat het hier om Park Forum Oost. De ultieme kans om hier duurzame energie op te wekken ten gunste van onder andere particulieren, ondernemers en/of woningcorporaties en diens huurders.

Op den duur zal dit terrein mogelijk een andere functie krijgen. Bijvoorbeeld voor woningbouw. Tegen die tijd kunnen de 185.000 m2 grond fungeren als zonnepark. Mocht hier nooit een andere invulling voor komen dan kan het park blijven bestaan en zich doorontwikkelen middels de technologische revolutie die op dit gebied plaatsvindt.

De SP pleitte hier al eerder voor op 8 november j.l. De wethouder gaf aan dat hier aandacht voor is, maar met druk vanuit de gemeenteraad kan in regionaal verband veel meer worden ingezet op de opwekking van duurzame energie. In de komende weken komen de eerste resultaten van dit regionaal overleg naar de afzonderlijke gemeenteraden.

De SP is hier groot voorstander van en zal dit blijven ondersteunen. We versterken het waar nodig. Tijdens de discussies in 2015 en 2016 pleitten we hier ook al voor. SP-raadslid Marcel Lathouwers gaf in februari 2016 aan dat hierbij ingezet moet worden op Parkmanagement. Middels dergelijke bedrijventerreinbrede organisaties kan slagvaardig werk gemaakt worden van gezamenlijke subsidievraag, inkoop, bouw, onderhoud, opwekking en profijt van zonnepanelen (link 15 feb. 16).

Dit idee geldt voor vele bedrijfslocaties waar structureel grond beschikbaar is. Begin vorig jaar stond de teller op 4.750.000 m2 aan lege kavels in de regio Eindhoven. Met 950 voetbalvelden vol lijkt de ambitie "Eindhoven Energieneutraal in 2035" een heel stuk dichterbij. Vele instellingen, bedrijven en omwonenden hebben er baadt. En dan is er nog niets gezegd over de winsten voor het milieu.

De kans zit er in dat niet alles wordt vol gelegd. Er zal naar onze mening moeten worden samengewerkt met alle mogelijke partners om te bezien wat er technisch, organisatorisch en financieel bewerkstelligd kan worden.

De vraag of de 'slimste regio van de wereld' potenties heeft voor het aanleggen van zonneparken, is echter retorisch.

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier