h

Eindhoven in 2035 energieneutraal met zonnepanelen op bedrijventerreinen?

15 februari 2016

Eindhoven in 2035 energieneutraal met zonnepanelen op bedrijventerreinen?

De gemeente Eindhoven heeft haar ambitie uitgesproken om in het jaar 2035 energieneutraal te zijn, exclusief mobiliteit. Dit is een heel mooi streven en nog een hele opgave. Om deze ambitie vorm te geven kunnen er vele stappen gezet worden. Eén van de stappen is onderzoek doen naar de mogelijkheden om zonnepanelen op lege kavels van bedrijventerreinen te realiseren. Lege kavels zijn er in de regio in overvloed. 475 hectare welteverstaan. Er heerst een goede mix van omstandigheden om er werk van te maken. Ook dit jaar zal de gemeenteraad zich buigen over de vraag wat we met onze bedrijventerreinen aan moeten.

Tijdens de discussies in 2015 over wat we nu met onze bedrijventerreinen aan moeten gaf SP-raadslid Marcel Lathouwers aan dat een vorm van Parkmanagement vele voordelen kan bieden voor ondernemers op bedrijventerreinen. Een Parkmanagement kan zich onder andere inzetten voor het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen, zoals energieopwekking en het gezamenlijk verwerken van afvalstromen in een circulaire economie. De verschillende ondernemersverenigingen zouden hier wat de SP betreft de juiste samenwerking kunnen opzoeken met overheden en onderwijsinstellingen. Niet alleen qua kennisdeling en praktische hulp, maar ook bij het vinden van financiële middelen. 

Daarom stelde de SP raadsvragen. Om bij voorkeur in samenwerking met het Ondernemerscontact De Hurk, de TU/e onderzoek te laten verrichten naar de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op bedrijventerrein De Hurk. In dit onderzoek moet worden meegenomen wat het oplevert voor het milieu en voor de portemonnee, wat het kost, hoeveel zonnepanelen er geplaatst kunnen worden en hoe de energie opgeslagen kan worden. Verder kan het College, wat de SP betreft, zich bij het regio-overleg hard maken om ook voor andere bedrijventerreinen onderzoek te laten doen. Energieneutraliteit komt niet vanzelf.

Reactie toevoegen

U bent hier