h

Cultuurbeleid Eindhoven vanaf nu geregeld via Stichting Cultuur Eindhoven

31 januari 2016

Cultuurbeleid Eindhoven vanaf nu geregeld via Stichting Cultuur Eindhoven

Stichting Cultuur Eindhoven een feit. Tijdens de raadsvergadering van 26 januari is de Cultuurbrief aangenomen. De Stichting Cultuur Eindhoven kan zich nu gaan toeleggen op het eerlijk verdelen van subsidies onder de culturele instellingen. Tevens zal het hun taak zijn extra subsidies voor Cultuur binnen te halen van landelijke en provinciale overheden, want Eindhoven komt er wat dat betreft nu bekaaid van af. Omdat Eindhoven de eerste is die met een cultuurstichting gaat werken en het dus een experiment is, heeft fractievoorzitter voor de SP in Eindhoven Murat Memiş al aangegeven tijdens de vergadering het verloop van het proces kritisch te blijven volgen.

Met het oprichten van Stichting Cultuur Eindhoven is het buiten de gemeenteraad plaatsen van het beleidsterrein Cultuur een feit geworden. De SP hoopt dat het cultuurbeleid hiermee minder willekeurig wordt. Het opstellen van de cultuurbrief was een hele opgave. Door de SP is hard geknokt om het oorspronkelijke plan aan te passen en het daardoor eerlijker en uitvoerbaarder te maken. Dat dit nu gebeurd is wil niet zeggen dat de raad nu achterover kan gaan leunen.

Het belangrijkste wapenfeit is dat het Centrum voor de Kunsten (CKE) gered is. Het aanvankelijke plan was om van die stichting de helft van de subsidie weg te halen (2 miljoen euro), waardoor het overleven van deze culturele en educatieve club op het spel stond. De bezuiniging is nu van de baan en de Eindhovenaren kunnen nu gewoon muziek-, dans-, toneel-, en kunstlessen blijven volgen.

Via een aangekondigd amendement, dat niet is ingediend, omdat de wethouder het omarmde, is er ook voor gezorgd dat leden van de raden van bestuur of toezicht geen lid meer kunnen zijn van meer dan één culturele instelling. Bij een aantal instellingen is dat nu nog wel het geval, waardoor er commotie ontstond bij het CKE toen de raad van toezicht zich zonder te protesteren neerlegde bij de bezuinigingen. Snel bleek dat enkele leden van die raad ook  toezichthouder waren bij andere instellingen, die mogelijk profijt zouden hebben van die bezuinigingen. Dit is vanaf nu niet meer mogelijk.

Reactie toevoegen

U bent hier